Vijesti

Veza između statusa vitamina D i preuranjenje smrti

Email facebook twitter LinkedIn gbuzz
Veza između statusa vitamina D i preuranjenje smrti

Novo norveško istraživanje pokazalo je da adekvatan unos vitamina D kod osoba koje boluju od bolesti srca i krvožilja može smanjiti rizik od preuranjene smrti. U dvanaestogodišnjem istraživanju koje je započelo 2000. godine sudjelovalo je 4.000 ispitanika prosječne starosti 62 godine sa zabilježenom povijesti bolesti srca i krvožilja. Sukladno prethodnim studijama, autori su kreirali optimalni raspon koncentracije vitamina D u krvi, u iznosu između 42 i 100 nmol/L.

Rezultati su pokazali da je kod ispitanika koji su imali koncentraciju vitamina D u krvi unutar optimalnog intervala, zabilježen 30% niži rizik od preuranjene smrti, u odnosu na ispitanike koji su imali nižu ili višu koncentraciju od optimalnog raspona. Da bi postigli blagotvorne učinke uzimanjem dodataka prehrani vitamina D, znanstvenici predlažu kontinuiranu provjeru statusa vitamina D u krvi, budući da obrasci prehrane, vrsta godišnjeg doba, određene bolesti i brojni drugi parametri utječu na promjenu statusa.

Izvor: The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism