Vijesti

Postoji li veza između vitamina E i žučnih kamenaca?

Email facebook twitter LinkedIn gbuzz
Postoji li veza između vitamina E i žučnih kamenaca?

Novo istraživanje pokazalo je da bi veća razina vitamina E u krvi mogla biti povezana s nižim rizikom od žučnih kamenaca. U ukriženom istraživanju sudjelovala su 582 ispitanika, od čega 38,5% žena, prosječne starosti 62 godine. Ispitanicima su uzimani uzorci krvi iz kojih su mjerene vrijednosti LDL kolesterola, ukupnog kolesterola te vitamina E. Potom su promatrane dvije poveznice: između žučnih kamenaca i razine vitamina E u krvi te između žučnih kamenaca i omjera vitamin E/kolesterol.

Rezultati su pokazali da je kod ispitanika sa žučnim kamencima bila prisutna manja razina vitamina E u krvi, u odnosu na ispitanike koji nemaju žučne kamence. Dodatno, kod ispitanika sa žučnim kamencima zabilježen je manji omjer vitamin E/kolesterol.

Budući da su prijašnja istraživanja pokazala da osobe sa žučnim kamencima imaju slabiju apsorpciju vitamina E, te su suočene s većim oksidativnim stresom, znanstvenici pozivaju na nove prospektivne studije kako bi se dokazala stvarna učinkovitost vitamina E u prevenciji žučnih kamenaca.

Izvor: Nutrients