Vijesti

Škrob i kitozan protiv pretilosti i dijabetesa

Email facebook twitter LinkedIn gbuzz
Škrob i kitozan protiv pretilosti i dijabetesa

Otkriveno je da kombinacija otpornog škroba i kitozana u obliku dodatka prehrani može pomoći u prevenciji dijabetesa i pretilosti. Kitozan je vrsta prehrambenog vlakna koje nastaje iz hitina, polisaharida kojeg pronalazimo u oklopu člankonožaca, a u kombinaciji sa škrobom koji je otporan na ljudsku probavu, pokazao je odlične prednosti.

Istraživanje je bilo usmjereno na rezultate djelovanja kitozana (CS), otpornog škroba (RS) i kompleksa kitozana i škroba (CL) na glukozu i lipide u krvi, te oksidativni stres kod štakora koje su znanstvenici hranili hranom bogatom mastima. Rezultati su pokazali da se tjelesna masa smanjila za petinu kod svih skupina, no najznačajnije rezultate pokazala je skupina koja je dobivala kompleks kitozana i škroba. Također, kod te se skupine štakora drastično usporilo širenje potkožnog masnog tkiva uzrokovano masnom prehranom, a smanjila im se i težina jetre. Krvna slika popravila se u svim skupinama, a u CL skupini istovremeno se smanjio i oksidativni stres, te se povećao antioksidativni kapacitet. 

Znanstvenici zaključuju da se korištenjem kompleksa kitozana i škroba mogu mnogo uspješnije kontrolirati tjelesna masa i količina potkožnog masnog tkiva te regulirati lipidi u krvi nego korištenjem kitozana ili otpornog škroba zasebno. Ta bi kombinacija stoga mogla uspješno djelovati kao dodatak prehrani za sprječavanje pojave pretilosti i dijabetesa.

Izvor: Carbohydrate Polymers