Vijesti

Vitamin K2 može smanjiti kalcifikaciju krvnih žila

Email facebook twitter LinkedIn gbuzz
Vitamin K2 može smanjiti kalcifikaciju krvnih žila

Novo istraživanje pokazalo je da četverotjedno uzimanje vitamina K2 može poboljšati kliničku sliku vaskularne kalcifikacije. Vaskularna kalcifikacija povećava stopu smrtnosti, a česta je kod osoba s kroničnom bolesti bubrega koje se liječe hemodijalizom. Spomenuti pacijenti imaju nedostatak vitamina K2, a do još većeg nedostatka može doći uzimanjem lijekova koji sprječavaju moždani udar i fibrilaciju atrija.

Za nedostatak vitamina K2 karakteristična je visoka razina biomarkera dp-ucMGP u krvnoj plazmi, a riječ je o istom biomarkeru povezanim s kalcifikacijom krvnih žila. Znanstvenici su prethodno otkrili da se povećanjem njegove razine povećava i opseg kalcifikacije.

U novo istraživanje uključili su 50 pacijenata koji boluju od kronične bolesti bubrega. Svakodnevno su im davali 360 µg vitamina K2, što je kod njih nakon četiri tjedna smanjilo razinu biomarkera dp-ucMGP za čak 86%. Znanstvenici tvrde da je opseg smanjenja kalcifikacije krvnih žila u istraživanju varirao od osobe do osobe. Primjerice, kod pacijenata koji boluju i od dijabetesa uočeno je manje smanjenje kalcifikacije. Zahtijevaju daljnja istraživanja koja će pokazati kakvo djelovanje vitamin K2 ima na krvne žile nakon dugotrajne terapije.

Izvor: BMC Nephrology