Ginko – 10 istina i zabluda

Email facebook twitter LinkedIn gbuzz
Autorica članka: mr.sc. Jasminka Papić, dipl.ing.

O tome koliko i za što sve je ginko djelotvoran, još uvijek se vode burne rasprave i podastiru novi dokazi

Ginko – 10 istina i zabluda

Ginko, Ginkgo biloba, potječe još iz vremena dinosaura, prije evolucije cvjetnih biljaka. U divljini danas nestaje, ali je jedna od najčešće propisivanih biljaka u zapadnoj biljnoj medicini. Smatra se živim fosilom i jedina je preostala vrsta nekada rasprostranjenog reda Ginkgoales, čiji je praoblik postojao već prije 300 milijuna godina. Ledeno doba preživio je u jugoistočnoj Aziji gdje su ga prije 900 godina otkrili budistički svećenici. Danas se uzgaja u gotovo cijelom svijetu. Dugovječnost ginka posljedica je njegove izuzetne otpornosti na najrazličitije klimatske i druge promjene te sve vrste štetnih djelovanja iz okoliša.

Ginko se već dugo povezuje s poboljšanjem rada mozga i dobrim raspoloženjem, posebice starijih ljudi. Brojne studije i eksperimenti već dugi niz godina pokušavaju utvrditi istinitost tih vjerovanja te dokazati njegovu stvarnu djelotvornost i mehanizme farmakoloških djelovanja. Neke od aktivnosti zaista su i dokazane pa su Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) i Savezna komisija za monografije droga SR Njemačke (E Commission), 1994. godine, donijele pozitivnu monografiju za ekstrakt ginka. Time je i formalno odobrena primjena ginka za poboljšanje periferne i cerebralne cirkulacije, a kao droga se koriste njegovi osušeni listovi, Ginkgo folium, odnosno suhi standardizirani ekstrakt Ginkgo biloba, EGb-761 (GBE) koji se iz njih priređuje. O tome koliko i za što sve je ginko djelotvoran, još uvijek se vode burne rasprave i podastiru novi dokazi za i protiv.

1. Najvažnije i najizraženije djelovanje ginka, zbog kojeg se najčešće i koristi, je poboljšanje memorije

ZABLUDA

Usprkos uvriježenom mišljenju kako je osnovno i najznačajnije djelovanje ginka - poboljšanje memorije, njegova farmakološka aktivnost znatno je izraženija u ostvarivanju drugih pozitivnih učinaka na živčani i krvožilni sustav. Slabiji učinci koje GBE ipak ostvaruje u tom pogledu postižu se neposredno - poticanjem periferne arterijske cirkulacije krvi (i to cerebralno). Rezultati istraživanja gotovo pouzdano sugeriraju utjecaj primjene GBE na blago povećanje kratkotrajne memorije i zapamćivanja kod starijih osoba (55 i više godina), s dijagnozom neke od neurodegenerativnih bolesti ili bez nje. U tom kontekstu, i snažno antioksidativno djelovanje GBE ima također pozitivan učinak, jer utječe na smanjenje oksidacije masti u krvnim žilama i sprječava oštećenje živčanih stanica mozga uslijed oksidativnog stresa. Znanstvenici danas vjeruju da taj mehanizam djelovanja utječe na prevenciju razvoja demencije više nego na poboljšanje već oslabljenog pamćenja.

Dosadašnje studije provedene u svrhu ispitivanja utjecaja GBE na memoriju, pokazale su ipak da se znatno bolji rezultati mogu postići kombiniranjem GBE s drugim vrstama ekstrakata ili lijekova.

 2. Ginko utječe na ublažavanje simptoma smanjenih kognitivnih sposobnosti

ISTINA

Konzistentnost rezultata ispitivanja utjecaja GBE na ublažavanje simptoma blažih spoznajnih poremećaja, karakterističnih za stariju populaciju, upućuje na njegovu uspješnu primjenu kod osoba koje se suočavaju s tom pojavom.

Glavno obilježje blagih spoznajnih poremećaja na koja mogu utjecati različiti čimbenici (bol, depresija, poteškoće sa spavanjem) je slabljenje kognitivnih funkcija koje uključuje gubitak pamćenja, poteškoće u učenju i koncentraciji te se uglavnom javlja kao prelazni stadij između normalnog starenja i demencije kao patološkog stanja. U početnim fazama tih poremećaja lakše je poduzeti uspješne intervencije koje mogu umanjiti njegov neželjeni razvoj. Stoga je zanimanje za ublažavanje i odgodu tog procesa izuzetno veliko, pa se intenzivnije radi i na istraživanju mogućnosti primjene GBE u te svrhe.

Brojne studije dokazale su pri tome njegovu stvarnu djelotvornost. Njihovi rezultati pokazali su da je peroralna primjena GBE u dozi od 240 do 360 mg na dan tijekom šest tjedana kao terapijske opcije kod osoba kod kojih je već utvrđeno smanjenje kognitivnih sposobnosti, pouzdana i usporediva s terapijom koja se temelji na unosu 10 mg donepezila na dan.

Pokusi provedeni na mišjim modelima, također daju nadu da bi GBE mogao utjecati na ublažavanje kognitivnih oštećenja i ekscitotoksičnosti (patološki proces izazvan djelovanjem nekih supstancija u kojem se živčane stanice oštećuju i odumiru zbog pretjerane stimulacije neurotransmitterima poput glutamata, aspartama i l-cisteina.) Utvrđeno je da su za ostvarivanje tog učinka najvjerojatnije odgovorni bilobalidi i ginkolidi, spojevi koji pripadaju skupini terpenskih trilaktona. Ta neuroprotekcija zbiva se uz posredovanje hem-oksidaze 1.

 3. Postoje dokazi o pozitivnim učincima ginka na neurogenezu

ISTINA

Suprotno nekad uvriježenom mišljenju, mozak ima sposobnost mijenjati oblik tijekom života i stvarati nove živčane stanice, koje se umrežavaju s ostatkom mozga. Te činjenice bude nadu u poboljšanje moždanih funkcija, poremećenih ozljedama ili starenjem. Stoga se provodi velik broj istraživanja kojima bi se one i dokazale. Brojne studije u takvim su istraživanjima koristile GBE i njegove izolirane sastavnice. Dosadašnji rezultati navode na mogućnost njegova utjecaja i na neurogenezu. Tako je utvrđeno da bilobalidi izolirani iz ginka mogu za 55-80% značajnije nego ista koncentracija Roliprama i kvercetina, povećati proliferaciju hipokampalnih stanica. Pretpostavlja se da je to povezano s povećanjem BDNF-a (moždanog neurotrofnog čimbenika) koji, uz različite druge funkcije, regulira rast i razvoj živaca, ali i njihovo umiranje. In vitro pokusi su također dokazali njihov utjecaj na proliferaciju dendrita i perifernih neurona. Prema dosadašnjim istraživanjima, čini se da slično djelovanje ne mogu ostvariti ginkgolidi A i B. U prilog tim rezultatima govore i pokusi provedeni na štakorima kod kojih je nakon suplementacije, provedene izoliranim bilobalidima i injekcijama GBE, došlo do poboljšanja neurogeneze nakon ozljede ishijadičnog živca. Ipak, prema trenutno poznatim podacima, utjecaj GBE na neurogenezu zasad je dokazan samo u in vitro pokusima. Pri tome se čini da ključnu ulogu u proliferaciji neurona (CNS i PNS) imaju bilobalidi. Mogući učinci mogli bi se odnositi na poboljšanje kognitivnih sposobnosti, ali bi također mogli pridonijeti i oporavku oštećenih živaca.

 4. Neki pokusi upućuju na širu neurozaštitnu ulogu ginka koja bi mogla imati ulogu u istraživanjima patologije Alzheimerove bolest

ISTINA

Oštećenja i smrt živčanih stanica razlog su za nastanak brojnih teških bolesti i pojavu raznih obilježja starosti. Prema dosadašnjim istraživanjima provedenim s ekstraktom ginka, čini se da bi antioksidativni učinci njegovih sastavnica mogli odigrati važnu ulogu u zaštiti neurona od smrti izazvane oksidativnim stresom.

Dodatan doprinos GBE na očuvanja zdravlja moždanih stanica zabilježen je in vitro pokusima prema čijim rezultatima 1µM bilobalida i EGb-761 može prevenirati neuronske gubitke izazvane β-amiloidnim proteinom. Pri tome je utvrđeno smanjenje nastanka oligomera pokusima in vitro i in vivo kod miševa uz primjenu 100 mg/kg EGb-761. Ti rezultati su važni za istraživanja patologije Alzheimerove bolesti.

 5. Kao živući fosil ginko može utjecati na produženje životnog vijeka

ISTINA

Vjerovanje da primjena ginka može utjecati na duži životni vijek nije sasvim neutemeljeno, što dokazuju i provedena istraživanja. Njihov broj i opseg još uvijek nije dovoljno velik da bi se to moglo reći sa sigurnošću, ali određene indicije zaista postoje. Vjeruje se da je za to najvažnije antioksidacijsko djelovanje njegovih sastavnica, posebice bilobalida, koje se prema podacima provedenih studija ostvaruje na razini mitohondrija, koji se takvim djelovanjem mogu zaštititi od negativnih oksidacijskih procesa.

Eksperimentima je dokazano da izolirani bilobalidi  (doza od 800 ng/ml) mogu očuvati funkciju mitohondrija i aktivnost citokroma C tijekom oksidativnih oštećenja i sekundarno očuvati funkcioniranje lanca transporta elektrona i ATP. Rezultati se odnose na pokuse  provedene na neuronima, ali je zaštitni učinak zabilježen i u endotelnim stanicama i stanicama jetre. Također je potvrđeno zaštitno djelovanje bilobalida protiv djelovanja H2O2 i β-amiloidnih proteina.

In vivo studije pokazuju da oralna primjena izoliranih bilobalida (8 mg/kg) ili EGb-761 može pozitivno djelovati kod stanja povezanih s hipoksijom/ ishemijom. Kao zaključak se navodi mogućnost utjecaja bilobalida iz GBE na ublažavanje starenjem izazvanog povećanja oksidativnog oštećenja mitohondrija što može doprinijeti i produženju i kvaliteti životnog vijeka.

 6. Ljekovito djelovanje ginka povezano je isključivo sa živčanim sustavom i nema nikakvog utjecaja na zdravlje srca

ZABLUDA

Biološka aktivnost ginka nije usmjerena samo na učinke na  živčani sustav. Ona je znatno šira, a između ostalog podupire i zdravlje srca i krvožilnog sustava. Nekoliko njegovih svojstava važno je za ostvarivanje tog djelovanja.

Njegove sastavnice djeluju antioksidativno, imaju i pozitivan učinak na protok krvi i opuštanje glatkih mišića u stijenkama krvnih žila, sprječavaju faktore koagulacije da dovedu do formiranja tromba čime pridonosi prevenciji infarkta. Iako objavljeni rezultati brojnih studija nisu uvijek ujednačeni, njegova se primjena često preporučuje upravo za očuvanje zdravlja i prevenciju kardiovaskularnih bolesti. Tako je 2001. godine utvrđeno da se unošenjem 240 mg GBE na dan, kod osoba s metaboličkim sindromom, smanjuje omjer oksidiranog LDL-a u odnosu na nepromijenjeni LDL za oko 17%. Dvomjesečna suplementacija ovom dozom GBE-a mogla se povezati sa smanjenim stvaranjem plaka (za oko 11,9%) i njegovom veličinom (za oko 24,4%) u odnosu na placebo. Stoga se smatra da bi peroralna primjena GBE mogla biti relevantan čimbenik u prevenciji arterioskleroze i njezinih posljedica.

 7. Za farmakološku aktivnost ginka jednako su odgovorni flavonoidi i terpenski trilaktoni, a potpuni učinak moguće je postići samo sinergističkim djelovanjem svih sastavnica

ISTINA

Terapijske učinke ginka moguće je ostvariti samo sinergističkim djelovanjem svih njegovih sastavnica, iako dominantnu ulogu za svaku aktivnost imaju određene skupine spojeva. Tako se u većini radova spominju ginkoflavonoglikozidi kao supstancije koje utječu na izmjenu tvari u stijenkama krvnih žila i njihovu čvrstoću. Oni također pokazuju i jaku antioksidativnu aktivnost te, zahvaljujući njima, ginko ima veliki kapacitet vezivanja slobodnih radikala, a zbog vezivanja i dezaktiviranja kisikovih radikala bogatih energijom utječe na povećanje tolerancije tkiva na pomanjkanje kisika. Pri tome se smatra da postoje i određene razlike u djelovanju pojedinih flavonskih derivata. Tako kvercetin ima izraženiji učinak na smanjenje LDL kolesterola i vazodilatirajuće djelovanje te antivirusnu aktivnost, a pokazuje i svojstva antihistaminika. Kemferol utječe na prevenciju arterioskleroze zbog svojstva inhibiranja lipoproteina niske gustoće (LDL). Smatra se također da inhibira i agregaciju trombocita u krvi te razvoj malignih stanica.

Nezamjenjivu ulogu u ostvarivanju farmakološke aktivnost ginka ima i skupina terpenskih trilaktona, jedinstvenih spojeva koji se nalaze samo u ginku. Oni uključuju ginkolide i bilobalide. Ginkolidi se navode kao supstancije koje inhibiraju faktor aktivacije trombocita (PAF), koji izaziva agregaciju trombocita, nastajanje edema, kontrakciju glatkih mišića, hipertenziju, bronhokonstrikciju, povećani mikrovaskularni permeabilitet, povećanu razinu hematokrita i sekreciju lizosomalnih enzima. Oni specifično inhibiraju sve do sada poznate fiziološke i patofiziološke učinke PAF-a. Pri tome se posebna aktivnost pripisuje ginkolidu B  za kojeg se ujedno pretpostavlja da je inhibitor PAF-om izazvane trombocitopenije i bronhokonstrikcije.

Bilobalidi su najslabije istražena skupina spojeva u ekstraktu ginka. Istraživanja provedena  na pokusnim životinjama za sada sugeriraju njihov doprinos u sprječavanju nastanka edema mozga i zaštiti od neurotoksičnih oštećenja mijelina izazvanih neurotoksičnim tvarima ili traumama.

 8. Metode za dokazivanje udjela ginka temelje se isključivo na određivanju ukupne količine glavnih ginkoflavonoglikozida, a ne i omjera njihovih pojedinačnih koncentracije, jer oni nisu bitni za njegovo djelovanje

ZABLUDA

Metode za određivanje ginkoflavonoglikozida kao pokazatelja kvalitete i autentičnosti  ginka i GBE propisuju granice u kojima se moraju kretati ukupne količine glikozida njegovih dominantnih flavonoida: kvercetina, kemferola i izoramnetina. Međutim, ovaj podatak može dati pogrešnu sliku o stvarnoj kvaliteti ekstrakta ginka, budući da su za pravu ocjenu osim ukupne količine, ključni njihovi omjeri. Posebno je važan omjer kvercetina (Q) i kemferola (K) (oko 1, a može se nalaziti unutar granica  Q/K je 0,8 – 1,65), budući da je upravo on siguran indikator mogućeg krivotvorenja. Razlike u sastavu GBE su uobičajene s obzirom na činjenicu da se radi o biljnom materijalu. One mogu biti posljedica određenih geografskih, klimatskih, pedoloških i drugih prirodnih čimbenika. Sumnjivima se ipak pouzdano mogu smatrati svi oni ekstrakti kod kojih je omjer Q/K veći od 2. S obzirom na činjenicu da su ginko-proizvodi među najčešće krivotvorenim dodacima prehrani na biljnoj osnovi, njihovu autentičnost pouzdanije je provjeravati metodama kojima je moguće odrediti pojedinačne udjele i omjere tih triju supstancija.

Najčešći načini krivotvorenja su djelomična ili potpuna zamjena GBE nekim drugim, jeftinijim biljnim ekstraktom sličnog sastava. Kako bi se ukupna količina najčešće kontroliranih ginkoflavonoglikozida u krivotvorenim proizvodima uskladila sa standardima za GBE i njihovim deklariranim vrijednostima, ekstrakt se obogaćuje dodatnom količinom flavonoida koji ne potječu od ginka. U tu se svrhu koristi kvercetin, odnosno njegov glikozidni oblik rutin, jedan od najzastupljenijih flavonoida, koji se između ostalog može izolirali iz heljde (Fagopyrum esculentum), bazginog cvijeta (Sambucus nigra), rutvice (Ruta graveolens). Budući da tako pripremljeni ekstrakt sadrži potrebnu količinu ukupnih flavonoglikozida, proizvodi kojima je on dodan mogu, nakon neadekvatno interpretiranih rezultata, biti ocijenjeni kao ispravni. U rijetkim slučajevima analizama  se mogu naći i proizvodi  sa značajno većim udjelom kemferola. U tom slučaju može se sumnjati na krivotvorenje GBE ekstraktom kineske biljke Sophora japonica L., koja sadrži i desetak puta više ovog flavonoida nego ginko. Dodatni problem u slučaju takvog krivotvorenja je genistein, fitoestrogen iz skupine izoflavona koji sofara sadrži, a čije neočekivano prisustvo u GBE proizvodima može izazvati nepovoljne farmakološke učinke na određene skupine potrošača zbog svog djelovanja sličnom estrogenim hormonima.

 9. Ginkolna kiselina je manje važna sastavnica ginka o čijem udjelu ne treba voditi računa

ZABLUDA

Ginkolna kiselina može izazvati alergijske reakcije, a u većim količinama je genotoksična, zbog čega se mora ukloniti iz GBE. Stoga standardizirani GBE ne smije sadržavati više od 5 mg/kg. Novija istraživanja upućuju i na mogućnost njezinog neurotoksičnog djelovanja koje se tumači njenim utjecajem na povećanje aktivnosti proteinske fosfataze 2C. Upravo zbog tih razloga ne preporučuje se konzumiranje čaja od ginkovog lista. Naime, ginkolna kiselina se uklanja samo iz standardiziranog ekstrakta ginka, a ne i iz njegovog lista namijenjnog za pripravu čaja.  

 10. GBE je prirodni proizvod koji ne nema štetnih nuspojava niti nepovoljnih interakcija sa sintetskim lijekovima

ZABLUDA

Proizvodi na osnovi GBE uglavnom se dobro podnose, a usprkos činjenici da je jedan od najčešće upotrebljavanih biljnih ljekovitih pripravaka, nije zabilježen velik broj značajnih nuspojava. Ipak, neka njegova svojstva mogu utjecati na pojavu neželjenih i štetnih pojava. S obzirom na to da sastavnice ginka pridonose boljoj perifernoj cirkulaciji i da utječu na razrjeđivanje krvi, pripravke koji ga sadrže ne bi smjeli koristiti bolesnici neposredno prije operativnih zahvata ili oni podložni jakom krvarenju. Zbog istog razloga GBE se ne smije kombinirati s lijekovima koji sprječavaju grušanje krvi. Njegova primjena također je kontraindicirana kod osoba koje se koriste lijekove za olakšavanje problema sa srcem ili lijekove protiv epilepsije, tjeskobe i depresije jer može smanjiti ili pojačati njihovo djelovanje. Trudnice i dojilje također ne bi trebale uzimati proizvode koji sadrže GBE.

 

LITERATURA

 1. Lee EJ, et al Acute administration of Ginkgo biloba extract (EGb 761) affords neuroprotection against permanent and transient focal cerebral ischemia in Sprague-Dawley rats . J Neurosci Res. 1;68(5), 2002 636-645.
 2. Nada SE, Shah ZA. Preconditioning with Ginkgo biloba (EGb 761®) provides neuroprotection through HO1 and CRMP2 . Neurobiol Dis.46(1), 2012,180-189.
 3. Saleem S, et al Ginkgo biloba extract neuroprotective action is dependent on heme oxygenase 1 in ischemic reperfusion brain injury . Stroke, 39(12): 2008, 3389-3396.
 4. Kaschel R. Specific memory effects of Ginkgo biloba extract EGb 761 in middle-aged healthy volunteers. Phytomedicine. 18(14): 2011,202-207.
 5. Tchantchou F, et al, Stimulation of neurogenesis and synaptogenesis by bilobalide and quercetin via common final pathway in hippocampal neurons . J Alzheimers Dis.18(4), 2009,787-798.
 6. Nakagawa S, et, al Regulation of neurogenesis in adult mouse hippocampus by cAMP and the cAMP response element-binding protein . J Neurosci.1;22(9), 2002, 3673-3682.
 7. Chen YS, et al, Effect of bilobalide on peripheral nerve regeneration . Biomaterials. 25(3), 2004, 509-514.
 8. Bruno C, et al, Regeneration of motor nerves in bilobalide-treated rats . Planta Med, 59(4), 1993, 302-307.
 9. Lee EJ, et al, Acute administration of Ginkgo biloba extract (EGb 761) affords neuroprotection against permanent and transient focal cerebral ischemia in Sprague-Dawley rats . J Neurosci Res,1;68(5), 2002, 636-645.
 10. Saleem S, et al Ginkgo biloba extract neuroprotective action is dependent on heme oxygenase 1 in ischemic reperfusion brain injury . Stroke, 39(12), 200,3389-3396.
 11. Luo Y, et al Inhibition of amyloid-beta aggregation and caspase-3 activation by the Ginkgo biloba extract EGb761 . Proc Natl Acad Sci U S A, 17;99(19),  2002, 12197-12202.
 12. Janssens D, et al, Protection of mitochondrial respiration activity by bilobalide . Biochem Pharmacol, 1;58, 1999,109-119.
 13. Janssens D, et al, Protection of hypoxia-induced ATP decrease in endothelial cells by ginkgo biloba extract and bilobalide . Biochem Pharmacol, 28;50(7),1995,991-999.
 14. Du G, et al EGb 761 protects liver mitochondria against injury induced by in vitro anoxia/reoxygenation. Free Radic Biol Med, 27(5-6), 1999, 596-604.
 15. Eckert A, et al Effects of EGb 761 Ginkgo biloba extract on mitochondrial function and oxidative stress . Pharmacopsychiatry, 36 Suppl 1S: 2003, 15-23.
 16. Janssens D, et al, Protection by bilobalide of the ischaemia-induced alterations of the mitochondrial respiratory activity . Fundam Clin Pharmacol, 14(3),  2000, 193-201.
 17. Janssens D, et al, Effect of venotropic drugs on the respiratory activity of isolated mitochondria and in endothelial cells . Br J Pharmaco, 130(7), 2000,1513-1524.
 18. Sastre J, et al, A Ginkgo biloba extract (EGb 761) prevents mitochondrial aging by protecting against oxidative stress . Free Radic Biol Med, 15;24(2),1998, 298-304.
 19. Janssens D, et al, Protection of mitochondrial respiration activity by bilobalide . Biochem Pharmacol, 1;58, 1999,109-119.
 20. Janssens D, et al, Protection of hypoxia-induced ATP decrease in endothelial cells by ginkgo biloba extract and bilobalide . Biochem Pharmacol, 28;50(7),1995,991-999.
 21. Du G, et al EGb 761 protects liver mitochondria against injury induced by in vitro anoxia/reoxygenation. Free Radic Biol Med, 27(5-6), 1999, 596-604.
 22. Eckert A, et al Effects of EGb 761 Ginkgo biloba extract on mitochondrial function and oxidative stress . Pharmacopsychiatry, 36 Suppl 1S: 2003, 15-23.
 23. Janssens D, et al, Protection by bilobalide of the ischaemia-induced alterations of the mitochondrial respiratory activity . Fundam Clin Pharmacol, 14(3),  2000, 193-201.
 24. Janssens D, et al, Effect of venotropic drugs on the respiratory activity of isolated mitochondria and in endothelial cells . Br J Pharmaco, 130(7), 2000,1513-1524.
 25. Sastre J, et al, A Ginkgo biloba extract (EGb 761) prevents mitochondrial aging by protecting against oxidative stress . Free Radic Biol Med, 15;24(2),1998, 298-304.
 26. Maxwell S, Greig L Anti-oxidants-- a protective role in cardiovascular disease . Expert Opin Pharmacother, 2(11), 20011,737-750.
 27. Ruining, Liu, Xueli Wang, Yunan Zhao, Zhixing Wang, Lijun Du, The uptake behaviors of kaempferol and quercetin through rat primary cultured cortical neurons Biomedical Chromatography, 20 (11), 2006, 1178-1184.
 28. Changqing Liu, Rupasri Mandal, Xing-Fang Li. Detection of fortification of ginkgo products using nanoelectrospray ionization mass spectrometry. Analyst, 2005, 130, 325 – 329.
 29. Duff Sloley, B., Tawfik, S. R., Scherban, K. A. Tam, Y. K. Quality Control Analyses for Ginkgo Extracts Require Analysis of Intact Flavonol Glycosides. Journal of Food and Drug Analysis, 2003, 11 (2), 102-107.
 30. Pattern Recognition of Flavoneglycosides is Important for Ginkgo Biloba Extract Analitical Solution. 2007,  3 (5), American Analytical Chemistry Laboratories.
 31. Myers S. A dulteration Stifles the Ginkgo Biloba Market Ethical Naturals, Inc www.ethicalnaturals.com/pdfs/ginkgo_market.pdf, datum pristupa 12.3.2009.
 32. Avula B., Sagi S., Gafner S., Upton R., Wang Y.H., Wang M., Khan I.A.Identification of Ginkgo biloba supplements adulteration using high performance thin layer chromatography and ultra high performance liquid chromatography-diode array detector-quadrupole time of flight-mass spectrometry, Anal Bioanal Chem., 407, 25, 2015, 7733-7746.
 33. Chang L., Zhang X. X., Ren Y. P., Cao L., Zhi X. R., Zhang L. T. Simultaneous Quantification of Six Major Flavonoids FromFructus sophorae by LC-ESI-MS/MS and Statistical Analysis, Indian J Pharm Sci., 75,3, 2013, 330–338.

 

 

 

 


Email facebook twitter LinkedIn gbuzz
Banner