AHCC® – alfa glukan - polisaharid koji priča s imunološkim sustavom

Email facebook twitter LinkedIn gbuzz
Autor članka: Dr.sc. Stribor Marković, mag.pharm.

Od prevencije virusnih infekcija do adjuvantne terapije onkoloških pacijenata, alfa glukani polako su našli svoje mjesto u preporukama medicinskih djelatnika

AHCC® – alfa glukan - polisaharid koji priča s imunološkim sustavom

Od etno-botaničkog, tradiconalnog korištenja ši-take gljiva, do standardiziranog ekstrakta i opaženih učinka na pacijentima i zdravim ljudima bio je dugi put. Trebalo je utvrditi zahtjeve za molekularnom strukturom i definirati koje su strukturne značajke važne za djelovanje, očuvati ih u procesu ekstrakcije i naći njihovu svrsishodnu ulogu u primjeni kod ljudi. Od prevencije virusnih infekcija do adjuvantne terapije onkoloških pacijenata, alfa glukani polako su našli svoje mjesto u preporukama medicinskih djelatnika. U jednoj vrećici proizvoda skriva se priča duga više stoljeća.

 

Raznolikost polisaharida

Alfa glukani pripadaju velikoj skupini polisaharida koji su široko prisutni u živim bićima. Njihova je uloga mahom gradivna ili energetska. Svojstva polisaharida diktira više faktora. Prvi faktor predstavlja sastav monomernih jedinica koje grade polisaharid. Brojni šećeri i njihovi biokemijski metaboliti mogu biti u njihovom sastavu - od glukoze, arabinoze, ramnoze, galaktoze, frutkoze i njihovih kiselina. Glukani u svom sastavu imaju glukozu. Njihova svojstva diktira i način njihovog povezivanja, primjerice, radi li se o 1-4, 1-6, 1-3 i drugim vezama, te jesu li alfa ili beta. Stupanj razgranatosti u nekim slučajevima također je vrlo važan za djelovanje kao i prisustvo različitih tipova veza. Modifikacije šećera poput acetilacije i sulfatacije u nekim su slučajevima presudne, kao što je to slučaj acetilacije alfa glukana.

Osim fiziološke funkcije u gljivama ili biljkama, mnogi polisaharidi imaju fiziološke funkcije i u ljudima kada stupaju u interakcije s našim molekulama. Vrlo malo takvih molekula možemo metabolički iskoristiti. Tu škrobovi predstavljaju izuzetak, budući da ljudi imaju enzime za njihovu digestiju. Za razgradnju gotovo svih ostalih molekula, ljudi nemaju enzime, pa se znatan dio njih može razgraditi samo u našem mikrobiomu, flori naših crijeva, gdje im služe kao izvor energije. Stoga dio njih klasificiramo u vlakna koja potiču rast nama korisnih mikroorganizama, kao što je slučaj inulina, ali i alfa glukana.

 

Djelovanje polisaharida na imunološki sustav

Premda postoje brojne klase polisaharida, samo određeni dio njih stupa u interakciju s imunološkim sustavom čovjeka. Oni pripadaju sljedećim klasama:

 • alfa glukani
 • beta glukani
 • acemanani
 • pektički polisaharidi
 • arabinogalaktani
 • arabinoksilani
 • fukoidani
 • galaktani
 • hijaluronani
 • fruktani
 • ksilani

Svaki od njih ima svoje specifičnosti u djelovanju, ali ako bismo njihovo djelovanje mogli svesti pod zajednički nazivnik, tada je to - djelovanje na nespecifični dio imunološkog sustava koji uključuje stanice poput makrofaga i dendritičnih stanica. Premda ih ljudi doživljavaju kao imunostimulatore, oni su mahom imunomodulatorni i katkad će potaknuti neki od segmenata imunološkog sustava, poput Th1 koji je odgovoran za obranu protiv intracelularnih mikroorganizama poput virusa.

 

Mehanizam djelovanja i kvaliteta alfa glukana

Alfa glukani pokazuju imunomodulatorno djelovanje jačanjem aktivnost NK (natural killer) stanica, makrofaga i CD8+ (citotoksičnih) limfocita. Kod CD4+ limfocita potiču Th-1 profil, te regulatorni Treg profil limfocita. No sam molekularni cilj je zbunjujući. Uloga beta glukana je relativno dobro karakterizirana aktivnošću preko Dektin-1 receptora, dok alfa glukani dio svojeg učinka ostvaruju preko Toll-like receptora 2. Toll-like receptori prepoznaju molekularne strukture karakteristične za pojedine skupine patogenih mikroorganizama. Vezanje za Toll-like receptor 2 može objasniti opažene efekte na navedene stanice.

Aktivnost alfa glukana ovisi o načinu povezivanja (1-4) ali su presudne modifikacije šećera, u prvom redu acetilacija te sulfatacija. Kako alfa glukani mogu biti vrlo raznoliki, u Japanu je razvijen sustav kvalitete koji se naziva AHCC® (Active Hexose Correlated Compound). AHCC® alfa glukan dobiva se iz ši-take gljive (Lentinula edodes) čiji se micelij uzgaja u bioreaktorima. Ši-take gljive sadrže i alfa i beta glukane, stoga je potrebno nakon procesa pročišćavanja dobro ispitati kvalitetu ekstrakta. AHCC®sadrži 15,8% alfa glukana te 0,2% beta glukana. S obzirom na finalni udio ekstrakta micelija u finalnom ekstraktu, postoje 2 tipa AHCC®-a:

 1. AHCC® sa 45% ekstrakta micelija
 2. AHCC®-FD (freeze dried) sa 75% ekstrakta micelija

Stoga treba biti svjestan da im se razlikuju doziranja. Doza od jednog grama AHCC® ekvivalentna je 600 mg AHCC®-FD ekstrakta. Ta je napomena važna, jer je dio kliničkih studija rađen s AHCC®, a dio s AHCC®-FD ekstraktom, pa preporučene doze uvijek treba preračunati ovisno o tome koji se ekstrakt koristi. Zbog potrebe za manjom dozom AHCC®-FD je postao preferirani oblik. Sam postupak izolacije osigurava očuvanje modifikacije molekula, acetilacije koja je esencijalna za djelovanje.

 

Kliničke studije alfa glukana

Živimo u doba kada se in vitro rezultati ne uzimaju olako, bez potvrde u višim organizmima i ljudima, jer se oni ne mogu uvijek lako ekstrapolirati na više organizme. Kliničke studije AHCC®-a pokazuju da se opaženi in vitro mehanizmi doista iskazuju i u ljudima. Kod zdravih dobrovoljaca, AHCC® povećava aktivnost dendritičkih stanica koje su bitne za prezentaciju antigena. Povećava i aktivnost Th-1 tip imunološkog odgovora, pojačavajući imunološku obranu mjerenu biomarkerom interferonom gama, karakterističnim za taj oblik imunolološkog odgovora. Potpuno logično, AHCC® povećava efikasnost imunološkog odgovora nakon cijepljenja protiv gripe, te količinu protutijela kod cijepljenih ljudi. To pogotovo može biti zanimljivo kod cijepljenja starije populacije. Kod onkoloških pacijenata poboljšava hematološke parametre i stanični imunitet. AHCC® zbog toga može biti jedan od adjuvantnih pristupa u prevenciji neutropenije onkoloških pacijenata. AHCC® povećava i kvalitetu života pacijentica s karcinomom dojke te prognozu kod pacijenata s tumorima glave i vrata, karcinoma želuca i debelog crijeva, te kod hepatocelularnog karcinoma. Uobičajena doza kod takvih pacijenata iznosi 3 grama AHCC®-a, odnosno 1,8 grama AHCC®-FD na dan.

AHCC® je i jedna od mjera u prevenciji respiratornih infekcija, mahom zbog povoljnog djelovanjana TH-1 tipa odgovora. Doza prevencije za odrasle iznosi 600 mg na dan tijekom više tjedana, odnosno 300 mg za djecu. Dodatno treba biti svjestan i prebiotičkog učinka alfa glukana, koji se manifestira porastom za ljude korisnih vrsta rodova Lactobacillus i Bifidobacterium.

 

Literatura:

 1. Structure-function relationships of immunostimulatory polysaccharides: A review.Ferreira SS, Passos CP, Madureira P, Vilanova M, Coimbra MA. CarbohydrPolym. 2015 Nov 5;132:378-96
 2. An evidence-based systematic review of active hexose correlated compound (AHCC) by the Natural Standard Research Collaboration.Ulbricht C, Brigham A, Bryan JK, Catapang M, Chowdary D, Costa D, Culwell S, D'Auria D, Giese N, Iovin R, Isaac R, Juturu V, Liu A, Mintzer M, Rusie E, Shaffer M, Windsor RC.J Diet Suppl. 2013 Sep;10(3):264-308
 3. Alleviating Effect of Active Hexose Correlated Compound (AHCC) on Chemotherapy-Related Adverse Events in Patients with Unresectable Pancreatic Ductal Adenocarcinoma. Yanagimoto H, Satoi S, Yamamoto T, Hirooka S, Yamaki S, Kotsuka M, Ryota H, Michiura T, Inoue K, Matsui Y, Tsuta K, Kon M. Nutr Cancer. 2016;68(2):234-40.
 4. Reduction of adverse effects by a mushroom product, active hexose correlated compound (AHCC) in patients with advanced cancer during chemotherapy--the significance of the levels of HHV-6 DNA in saliva as a surrogate biomarker during chemotherapy. Ito T, Urushima H, Sakaue M, Yukawa S, Honda H, Hirai K, Igura T, Hayashi N, Maeda K, Kitagawa T, Kondo K. Nutr Cancer. 2014;66(3):377-82.
 5. Short-term supplementation with active hexose correlated compound improves the antibody response to influenza B vaccine. Roman BE, Beli E, Duriancik DM, Gardner EM. Nutr Res. 2013 Jan;33(1):12-7
 6. Immunological effect of active hexose correlated compound (AHCC) in healthy volunteers: a double-blind, placebo-controlled trial. Terakawa N, Matsui Y, Satoi S, Yanagimoto H, Takahashi K, Yamamoto T, Yamao J, Takai S, Kwon AH, Kamiyama Y. Nutr Cancer. 2008;60(5):643-51.
 7. A Phase I study of the safety of the nutritional supplement, active hexose correlated compound, AHCC, in healthy volunteers. Spierings EL, Fujii H, Sun B, Walshe T. J NutrSciVitaminol (Tokyo). 2007 Dec;53(6):536-9.
 8. Prognostic improvement of patients with advanced liver cancer after active hexose correlated compound (AHCC) treatment. Cowawintaweewat S, Manoromana S, Sriplung H, Khuhaprema T, Tongtawe P, Tapchaisri P, Chaicumpa W. Asian Pac J Allergy Immunol. 2006 Mar;24(1):33-45.
 9. Improved prognosis of postoperative hepatocellular carcinoma patients when treated with functional foods: a prospective cohort study. Matsui Y, Uhara J, Satoi S, Kaibori M, Yamada H, Kitade H, Imamura A, Takai S, Kawaguchi Y, Kwon AH, Kamiyama Y. J Hepatol. 2002 Jul;37(1):78-86.

Email facebook twitter LinkedIn gbuzz
Banner