Alge – hrana visokog potencijala

Email facebook twitter LinkedIn gbuzz
Autorica članka: Adrijana Ćosić, dipl.ing.

Izuzetno bogate velikim brojem različitih nutrijenata, alge su pravi „rudnik" zdravlja

Alge – hrana visokog potencijala

Alge postoje više od 3,5 milijarde godina, dulje nego li svi ostali oblici života na zemlji. Do sada ih je otkriveno oko 50000 vrsta. Izrazito otporne, nalaze se posvuda - u vodi, zraku, zemlji, čak i  našim crijevima. Ima ih i u vrućim vodama gejzira i u vječno zaleđenim predjelima.  Pronađene su čak i u atmosferi. Neke su vidljive samo mikroskopom, a druge duge i do 100 metara.

Alge su prva živa bića koja su fotosintezom proizvela kisik. Proizvode ga tri puta više od svih drugih biljnih vrsta zajedno i zato su važniji izvor kisika na našem planetu negoli prašume.

Nezamislivo se brzo razmnožavaju. Neke od njih se dijele tako brzo da u jednom danu iz jedne alge nastane milijun novih organizama. S obzirom na to, ne čini se pretjerana tvrdnja nekih zagovornika prehrane algama koji tvrde da algi na svijetu ne može ponestati, te da bi lako mogla riješiti glad u svijetu.

U algama se nalazi cjelokupan spektar vitamina B, klorofil, cink, kalcij, kremenska kiselina, mangan, selen i magnezij. Izrazito su bogate glutaminskom kiselinom, koja se osim u algama nalazi u žitaricama i majčinom mlijeku. Neka istraživanja su pokazala da su dojena djeca upravo zbog glutaminske kiseline za 15 bodova inteligentnija od onih koja su hranjena zamjenskim mlijekom. U školama u Bregenzu u Švicarskoj i u više škola u Austriji, djeci za vrijeme odmora nude piće od mikroalgi. Učitelji su ustanovili da djeca lakše uče i slijede nastavu, da su inteligentnija i mirnija.

Nutricionisti i za prevenciju od osteoporoze sve češće preporučuju alge, jer smatraju da se kalcij u mlijeku prilikom pasterizacije mijenja u anorganski oblik te se zbog nedostatka magnezija u mlijeku ne može ugraditi u kosti. A, alge sadrže i puno magnezija, pa na taj način pomažu kod problema s kostima.

Alge se najčešće dijele prema boji na smeđe - kelp, wakame, hiziki, arame, kombu; zelene – chlorella; modrozelene - AFA i spirulina; zlatne i crvene - nori alge. Što je alga tamnija, sadrži više hranjivih tvari.

Modrozelene alge

Modrozelene alge ili cijanobakterije (Cyanobacteria) su prvi fotosintetski organizmi na zemlji i najstarija grupa fotoautotrofnih organizama. Odlikuju se primitivnom morfološkom i citološkom građom stanice. Gotovo svi oblici imaju kloroplaste koje daju klorofil a i b koji im daje modrozelenu boju.

U vodenim dubinama žive kao jednostanični, kolonijalni ili višestanični oblici. Poznate su homocitne forme - građene od vegetativnih stanica i heterocitne forme - uz vegetativne stanice prisutna i heterocista (krupnija stanica, sadrži specifične tvari). Na površini trihoma mnogih cijanobakterija nalazi se sluzavi želatinozni omotač koji štiti alge od isušivanja, tako da one mogu živjeti i izvan vodene sredine na područjima koja su povremeno vlažna.

Važnost modrozelenih algi, kao izvora hrane, ljudi su shvatili još pred više od 4000 godina; kineski travari koriste ih već tisućama godina za liječenje bolesti  uzrokovanih nedostatkom vitamina. Maye i Asteci redovito su jeli svježe sakupljene alge. Kanembu urođenici, koji žive blizu jezera Johann u Čadu, u srcu afričke Sahare, još uvijek prave i jedu kolače od algi.

Posljednjih trideset godina i u SAD-u se počela istraživati upotreba modrozelenih algi kao visokovrijedne hrane.

Spirulina

Istraživanja su pokazala da bi spirulina mogla biti najisplativija, najhranjivija i najcjelovitija hrana na zemlji, jer sadrži proteinski kompleks koji je gotovo 95% iskoristiv u ljudskom organizmu, a njezine su zalihe gotovo beskonačne. „Superhranom" ju čine i:

 • sve esencijalne aminokiseline u pravilnom omjeru;
 • masne kiseline omega-3 i omega-6;
 • visoke koncentracije vitamina B-12;
 • glikolipidi i sulfanolipidi;
 • cijeli spektar ostalih vitamina;
 • 17 različitih beta-karotenoida;
 •  preko 2000 enzima;
 • puni spektar iskoristivih minerala,
 • bogatstvo željeza i magnezija.

Spirulina sadrži  0,5% glikogena (pripremljena i uskladištena glukoza kao izvor energije) i 0,9% ramnoze (biološki aktivan i jedinstven šećer, važan za prijenos esencijalnih hranjivih tvari kroz krvno-moždanu barijeru).

Stanična stijenka spiruline ima visoke koncentracije mukopolisaharida koji čine staničnu stijenku lako probavljivom i opskrbljuje je potrebnim materijalom za stvaranje glikoproteina, kombinacije složenog ugljikohidrata i proteinskog kompleksa, važnog za izgradnju staničnih membrana.

Brojna znanstvena istraživanja potvrdila su njen pozitivan učinak kod hipoglikemije, dijabetesa, sindroma kronične iscrpljenosti, anemije, čira na želucu, hepatitisa, kao i njenu sposobnost da stimulira i jača imunološki sustav. Isto se tako pokazalo da pomaže u popravku oštećenja uzrokovanih slobodnim radikalima. Antikancerogeno djelovanje spiruline istraživali su i potvrdili na Medicinskom fakultetu Sveučilišta Harvard.

Spirulina treba puno svjetlosti, ali na svjetlost je i jako osjeljiva, osobito u plitkim uzgajalištima. Da bi se zaštitila od sunca sama proizvodi beta karoten. Zato je spirulina najbogatiji izvora beta karotena među cjelovitim namirnicama, pa se dostatna dnevna količina može osigurati uzimanjem spiruline. Osim toga, taj je beta karoten u obliku prirodnog kelata, bez masnoća koje bi mogle spriječiti apsorpciju.

Spirulina sjedinjuje sunčevu svjetlost s organizacijom izuzetnih pigmenata, koji je klasificiraju kao plavozelenu algu. Zeleno je klorofil, a plavo protein zvan fikocijanin (PC) kojeg ima jedino u spirulini. Prisustvo PC-a u spirulini nadopunjuje izuzetno veliki postotak proteina biljnog porijekla koji ta alga sadrži.

Klamatska alga

AFA - Aphanizomenon flos Aquae ili klamatska alga spada u nutritivno najkoncentriraniju hranu na Zemlji, odmah do spiruline. Njihovi su nutritivni (hranjivi) profili otprilike slični. Obje alge su hranjive tvari punog spektra. Spirulina ima značajno veće koncentracije glutaminske kiseline, fikotena, proteina i beta-karotenoida od AFA-e, a iako obje alge sadrže prekursore neuropeptida, njihova sveukupna koncentracija daleko je veća u AFA algama.

AFA raste divlje u Gornjem Klamatskom jezeru Nacionalnog parka Oregon u SAD-u. Jezero je jedno od nekoliko preostalih  alkalnih jezera na našoj planeti, te ima jako visoke koncentracije minerala uslijed odlaganja i taloženja vulkanskog pepela, unazad 7000 godina.

AFA sadrži obilje nutrijenata u prirodnom i za ljudsko tijelo uravnoteženom obliku. Izuzetno je bogata enzimima, Co-faktorima i vitaminima, osobito grupe B. Najbogatiji je izvor B12 vitamina, kojeg sadrži čak 7 puta više nego sirova jetra. Količina aktivnog B12 u 1 g AFA-e zadovoljava dnevnu potrebu tog vitamina. Sadrži i bogati spektar minerala, a najbogatiji je poznati izvor organski vezanog željeza. AFA sadrži 60-65 % proteina - sve esencijalne aminokiseline, mnoge pigmente od kojih su najznačajniji klorofil i beta karoten.
Divlja AFA superiorna je po bogatstvu hranjivih sastojaka, po postotku asimilacije, po probavljivosti i apsorpciji.

Svjetska zdravstvena organizacija preporučuje alge kao dodatak prehrani, jer nadoknađuju ono što današnjem načinu prehrane nedostaje i tako doprinose dobrom zdravlju.

Literatura:

 1.   Abrams J.Karl, Algae to the Rescue, Copyright 1996 by Karl.J.Abrams and Logan House Publications, ISBN 1-889152-00-5, str.XXII
 2.  Barry William T., The Astonishing, Magnificent, Delightful Algae, (book) Library of Congress Catalog Card Number: A899385/1992, Revised: 1994 by William T.Barry
 3.  Božić Bina, Alge – divlja hrana iz pradavnine,  Bogatstvo jezera Klamath, (članak iz časopisa, Aura155-august 2002, Aura157-october 2002,
 4.   Carmichael WW., Draapeau C., Anderson DM., Harvesting of Aphanizomenon flos-aquae, Journal of Applied Phycology, 12(6):585-595, 2000 Dec. Abstract
 5.  Couscens Gabriel, Microalgae, First & Finest Superfood, (article) Body Mind Spirit Magazine, May 1995
 6.  McKeith Gillian, Miracle Superfood: Wild Blue-Green Algae, (book),ISBN: 0-87983-729-2, Printed in the USD, Copyright 1997 by Gillian McKeith, Ph.D.
 7.   Naydenov Peter Georgiev, Zelene zrake svjetlosti, (knjiga), Poliklinika 1885, Rijeka, Izdavač izvornik: Anhira Sofia,1999., str13-43
 8.   www.snowcrest.net  Blue Green Algae nutrient rich food from Cell Tech
 9.   www. Drum Ryan, Sea Vegetables for Food and Medicine,2005 PO Box 25, Waldron Island, WA 98297-0025
 10. www.zdravlje.hr

 


Email facebook twitter LinkedIn gbuzz
Banner