Vitamin D

Email facebook twitter LinkedIn gbuzz
Autorica članka: Martina Šepetavc, mag.pharm.

U rukama ljekarnika


Vitamin D

Zadnje dvije godine u ljekarnama se znatno povećava broj dodataka prehrani s vitaminom D, koji su namijenjeni samoliječenju. Zato ljekarnik treba kritički procijeniti kada je, kome, u kojoj dozi i kojem obliku opravdano preporučiti takav proizvod.

 Ljekarnik je kao najdostupniji visokoobrazovani zdravstveni stručnjak svakodnevno izložen upitima sve zahtjevnijih pacijenata kojima su OTC lijek, dodatak prehrani ili dermokozmetički proizvod potrebni za pomoć i samoliječenje u samopostavljenoj dijagnozi. Nerijetko se radi o krivo protumačenim informacijama iz nepouzdanih izvora, pa je potrebno da ljekarnici imaju visok stupanj stručnosti i znanja o aktivnim sastojcima i mehanizmima njihova djelovanja, doziranjima te najnovijim spoznajama i smjernicama.

Zadnje dvije godine u ljekarnama se znatno povećava broj dodataka prehrani s vitaminom D, koji su namijenjeni samoliječenju. Zato ljekarnik treba kritički procijeniti kada je, kome, u kojoj dozi i kojem obliku opravdano preporučiti takav proizvod.

Osim dodataka prehrani koji sadrže samo vitamin D, u našim ljekarnama postoji još nekoliko kategorija proizvoda koji u svom sastavu imaju taj vitamin:

 • dodaci prehrani u kojima je vitamin D istaknut zbog dozvoljene tvrdnje kao što je primjerice ‘Vitamin D pridonosi normalnoj funkciji imunološkog sustava’
 • višekomponentni i multivitaminski preparati u kojima se nalazi vitamin D
 • bezreceptni lijekovi s vitaminom D
 • lijekovi koji se izdaju na recept (kolekalciferol, kalcitriol, alfakalcidol)

S obzirom na brojnost pojedine kategorije, ljekarnik je u ovom trenutku svakodnevno suočen s ukupno 77 raznih proizvoda kod kojih prilikom izdavanja i preporuke pacijentima treba voditi brigu o dozi vitamina D, a svaka od navedenih kategorija će se – vjerojatno - u budućnosti nadopunjavati novim proizvodima.

Kako se snalaziti u postojećoj izazovnoj situaciji i što sve kao ljekarnici trebamo imati na umu u komunikaciji s pacijentima vezano uz vitamin D? Odgovor ovisi o tome izdajemo li lijek koji je liječnik propisao na recept ili savjetujemo pacijenta u samoliječenju, odnosno prevenciji. Dio potrebnih informacija u oba će slučaja biti identičan, ali jedan dio informacija važnih ljekarniku pri izboru, ipak će se razlikovati.

U slučaju liječenja, tj. izdavanja lijeka s vitaminom D na recept, potrebno je na umu imati slijedeće:

 • indikaciju za lijek koji je propisao liječnik
 • kontraindikacije/upozorenja
 • interakcije
 • nuspojave
 • farmaceutski oblik
 • doziranje
 • poznavanje i razumijevanje koncentracija 25-OHD u serumu
 • suradljivost pacijenta

Ako se radi o savjetovanju pacijenta u samoliječenju, odnosno prevenciji, ljekarniku su važne slijedeće informacije:

 • kako je proizvod registriran
 • poznavanje indikacija za suplementaciju vitaminom D
 • farmaceutski oblik
 • poznavanje doziranja/smjernica
 • kontraindikacije/upozorenja
 • čimbenici rizika za manjak vitamina D
 • poznavanje i razumijevanje koncentracija 25-OHD u serumu

 

Informacije potrebne ljekarniku kod izdavanja vitamina D na recept

Indikacije za registrirane lijekove koji sadrže jedan od oblika vitamina D ovise o aktivnoj tvari (kolekalciferolu, kalcitriolu i alfakalcidolu) pa ako nismo sigurni u indikaciju na receptu s kojom se do sada nismo susreli, treba ju provjeriti u Sažetku opisa lijeka koji je dostupan za svaki lijek u bazi podataka lijekova na HALMED-u.

Iz popisa indikacija za te lijekove možemo vidjeti da se dijelom podudaraju, ali da, ipak, svaki od njih ima sebi svojstvenu indikaciju.

U slučaju kolekalciferola navedene su slijedeće indikacije:

 • liječenje postmenopauzalne osteoporoze, za smanjenje rizika od fraktura kralježaka i smanjenje rizika od fraktura kuka
 • za profilaksu i liječenje osteoporoze
 • za profilaksu i liječenje rahitisa kao terapija održavanja doze
 • u nedostatku vitamina D
 • nadoknada kombiniranog manjka vitamina D i kalcija kod starijih osoba

Sažetak opisa lijeka za kalcitriol navodi:

 • utvrđena osteoporoza u postmenopauzi
 • bubrežna osteodistrofija kod bolesnika s kroničnim zatajenjem bubrega, osobito onih na hemodijalizi
 • postoperativni hipoparatireoidizam
 • idiopatski hipoparatireoidizam
 • pseudohipoparatireoidizam
 • rahitis ovisan o vitaminu D
 • hipofosfatemijski rahitis rezistentan na vitamin D

Alfakalcidol ima indikacije:

 • promjena kostiju uzrokovanih zatajenjem bubrega (osteodistrofija)
 • promjena u paratireoidnim žlijezdama (hiperparatireoidizam i hipoparatireoidizam)
 • niska koncentracija kalcija u krvi novorođenčadi (hipokalcemija)
 • smekšavanje i deformiranje kostiju zbog nedostatka kalcija (rahitis ili osteomalacija)
 • osteoporoza u postmenopauzi
 • osteoporoza povezana s liječenjem glukokortikoidima

Kontraindikacije o kojima trebamo imati saznanja prilikom izdavanja lijekova te skupine uključuju hiperkalcemiju, hiperkalciuriju, bolesti ili stanja (dugotrajna nepokretnost) povezana s hiperkalcemijom i/ili hiperkalcijurijom, nefrolitijaza, trudnoća i dojenje, teško oštećena bubrežna funkcija s klirensom kreatinina< 30 mmol/l, hipervitaminoza vitamina D, tuberkuloza pluća, teška arterioskleroza i pseudohipoparatireoidizam.

Posebna upozorenja i mjere opreza koje ljekarnik treba poznavati za propisivanje vitamina D na recept vezana su uz poremećaj u izlučivanju kalcija i fosfata putem bubrega, liječenje tiazidskim diureticima ili srčanim glikozidima koji će biti kasnije spomenuti u dijelu koji se odnosi na interakcije lijekova, sarkoidoza kada postoji rizik od povećane pretvorbe vitamina D u njegov aktivni oblik te je potrebno redovito pratiti kod liječnika razine kalcija u krvi i urinu, propisivanje drugih lijekova koji sadrže vitamin D, te nimalo manje važno - istovremena primjena vitaminskih pripravaka koji sadrže vitamin D, s kojom liječnik vjerojatno nije niti upoznat, jer pacijenti smatraju da to nije važno napomenuti.

Klinički značajne interakcije lijekova koji sadrže vitamin D s ostalim lijekovima koji su propisani pacijentu ljekarnik može, osim u sažetku opisa svojstva lijeka, dodatno provjeriti u elektroničkim bazama podataka koje se redovito obnavljaju te su vrlo korisne kao dodatni alat u konzultaciji pacijenata, naročito kroničnih bolesnika.

Već ranije spomenute skupine lijekova - srčani glikozidi i tiazidni diuretici -istovremenom uporabom s vitaminom D povećavaju opasnost od pojave hiperkalcemije.

U slučaju srčanih glikozida kao posljedica interakcije javlja se rizik od aritmije, a u slučaju tiazidnih diuretika do povećane opasnosti od hiperkalcijemije dolazi zbog smanjenog izlučivanja kalcija putem bubrega. Stoga je kod korištenja te skupine diuretika potrebno pratiti razine kalcija u krvi i urinu tijekom dugotrajnog liječenja vitaminom D.

Kod tuberkuloze pluća koju liječimo rifampicinom ili kod pacijenata koji boluju od epilepsije te u terapiji imaju propisane lijekove karbamazepin, fenobarbital, fenitoin ili primidon, dolazi do povećane potrebe organizma za vitaminom D.

Isto tako, ako je pacijentu propisana terapija oralnim kortikosteroidima u vremenskom razdoblju dužem od 3 mjeseca, potrebno je znati da će se povećati potreba za vitaminom D, te da je potrebno pacijentu savjetovati suplementaciju u odgovarajućim dozama koje su propisane nacionalnim 'Smjernicama za prevenciju, prepoznavanje i liječenje nedostatka vitamina D kod odraslih'.

Kolestiramin koji se nalazi na osnovnoj listi lijekova kao generički lijek i propisuje se u slučaju primarne hiperkolesterolemije te u indikaciji proljeva nakon kolecistektomije, resekcije ileuma kao i u slučaju Chronove bolesti, može smanjiti enteralnu apsorpciju vitamina topivih u mastima, s obzirom da je kolestiramin smola sa svojstvima ionskog izmjenjivača koji se ne resorbira iz probavnog sustava.

Lijekovi koji sadrže magnezij kao što su primjerice antacidi, a pacijenti ih vrlo često koriste u samoliječenju i na preporuku ljekarnika, ne smiju se istodobno primjenjivati s kalcitriolom kod bolesnika na hemodijalizi, jer bi to moglo uzrokovati hipermagnezijemiju.

Citotoksični lijekovi poput aktinomicina i imidazola te antifungici interferiraju s aktivnošću vitamina D tako da inhibiraju konverziju 25-hidroksivitamina D u 1,25-dihidroksivitamin D s bubrežnim enzimom 25-hidroksivitamin D-1-hidroksilazom.

Sažeci opisa lijekova koji sadrže vitamin D i izdaju se u ljekarnama na recept, navode da su nuspojave posljedica predoziranja. Ovisno o dozi i trajanju liječenja, može se pojaviti teška i dugotrajna hiperkalcemija s akutnim posljedicama (srčana aritmija, mučnina, povraćanje, psihički simptomi, poremećaji svijesti) i kroničnim posljedicama (povećana učestalost mokrenja, povećana žeđ, gubitak apetita, gubitak težine, bubrežni kamenci, kalcifikacija bubrega, ovapnjenje u tkivima izvan kostura). Smrtni ishod uočen je u vrlo rijetkim slučajevima.

Kod doziranja vitamina D, ljekarnici su vrlo često zabrinuti da će više doze dovesti do predoziranja. Prema brojnim recentnim studijama, prag za intoksikaciju vitaminom D je između 40.000 i 100.000 IU na dan tijekom 1 do 2 mjeseca, kod odraslih osoba s normalnom funkcijom paratireoidne žlijezde.

Predoziranje dovodi do povećane razine fosfora u serumu i urinu, te do hiperkalcemičnog sindroma (porast razine kalcija u krvi). Zbog toga dolazi do taloženja kalcija u tkivima, prije svega u bubrezima (nefrolitijaza, nefrokalcinoza) i krvnim žilama.

Simptomi intoksikacije nisu karakteristični što predstavlja teškoću, jer ako dijagnostičar ne uzme dobru anamnezu, vrlo lako se može dogoditi da intoksikacija vitaminom D ne bude prepoznata. Radi se o povraćanju, u početku se javlja proljev, a kasnije zatvor, o gubitku apetita, umoru, glavobolji, boli u mišićima i zglobovima, slabosti mišića, neprestanoj pospanosti, azotemiji, polidipsiji, poliuriji, a u završnoj fazi nastupa dehidracija. Tipični biokemijski nalazi uključuju hiperkalcemiju, hiperkalcijuriju kao i povećanu koncentraciju 25– hidroksikalciferola u serumu.

Pacijenti vrlo često ljekarniku daju na uvid razne vrste nalaza dijagnostičkih pretraga na koje ih je uputio liječnik, a u zadnje vrijeme se zbog dostupnosti privatnih biokemijskih laboratorija i poliklinika,  sami odlučuju na razne dijagnostičke postupke, i to bez prethodne  konzultacije s liječnikom. Stoga je za ljekarnika važno poznavanje i razumijevanje koncentracija 25-OH D u krvi, indikatora za opskrbljenost tijela vitaminom D sintezom u koži pod utjecajem izlaganja sunčevom svjetlu i resorpcijom iz hrane u probavnom sustavu. Poluvijek 25-OH D u krvi iznosi 2 tjedna.

Tablica s preporučenim koncentracijama 25-OH D u krvi nalazi se u Smjernicama za prevenciju, prepoznavanje i liječenje nedostatka vitamina D kod odraslih osoba. Objavljene su u Liječničkom vjesniku, lipanj 2016. a na mrežnim stranicama objavila ih je i Hrvatska ljekarnička komora u rujnu 2016. što im dodatno daje na značenju. Naime, promjene koje su zahvatile ljekarništvo širom svijeta zahtijevaju od ljekarnika nadopunjavanje kompetencija razumijevanjem postavljenih dijagnoza i postavljenih ciljeva liječenja, da bi konzultacija pacijenta bila što kvalitetnija. Preporučene koncentracije 25-OH D u krvi i njihovo tumačenje nalaze se u Tablici 1.

Tablica 1. Preporučene koncentracije 25-OH D u krvi za dijagnozu nedostatka i poželjnih vrijednosti vitamina D

Koncentracija 25-OH D nmol/l

Tumačenje

< 30 nmol/L

Teški nedostatak vitamina D

< 50 nmol/L 

Nedostatak (deficit) vitamina D

< 75 nmol/L

Manjak (insuficijencija) vitamina D

≥ 75 nmol/L

Adekvatna razina vitamina D

100–125 nmol/L

Potencijalno povoljni učinci kod malignih bolesti

> 250 nmol/L

Suvišak vitamina D*

> 375 nmol/L 

Intoksikacija*

*Suvišak i intoksikaciju potrebno je pratiti individualno mjerenjem koncentracije kalcija, fosfata, PTH i 25-OH D

Prema objavljenoj tablici u Smjernicama, koncentracija niža od 75 nmol/L  upućuje na manjak ili insuficijenciju (hipovitaminozu). Koncentracije niže od 50 nmol/L upućuju na nedostatak ili deficit vitamina D. Općenito, stručnjaci su suglasni da su koncentracije 25-OH D od 75-150 nmol/L  poželjne u populaciji, a one niže od 50 nmol/L nedostatne su za zdravlje muskuloskeletnog sustava.

 

Informacije potrebne ljekarniku u savjetovanju pacijenta prilikom samoliječenja, odnosno prevencije

Zašto nam je važna informacija kako je proizvod koji sadrži vitamin D, a nije lijek s režimom izdavanja na recept, registriran? Ako ljekarna dobije ponudu neke tvrtke koja nije veledrogerija, za direktnu nabavu proizvoda s vitaminom D, potrebno je biti oprezan i zatražiti dokument o načinu registracije ponuđenih proizvoda u Republici Hrvatskoj. Naime, često se događa da takva tvrtka pošalje nalaz o zdravstvenoj ispravnosti proizvoda u kojoj je navedeno da proizvod nije kontaminiran određenim tvarima i bakterijskim sojevima, uz komentar da je taj dokument dovoljan ljekarni da bi proizvod držala u svojoj ponudi. Ljekarna na to ne bi trebala pristati, nego inzistirati na traženoj dokumentaciji, a sve u svrhu ponude kvalitetnih i sigurnih proizvoda za naše pacijente.

U opisanim slučajevima redovno se ustanovi da takva vrsta proizvoda nema rješenje Ministarstva zdravlja da su kao dodatak prehrani uvršteni u program monitoringa, pa ih ne bi trebalo držati u ljekarnama.

Prije desetak godina magistar farmacije u ljekarni uglavnom se susretao s vitaminom D u liječenju osteoporoze i prevenciji rahitisa dojenčadi. Zadnjih nekoliko godina, zahvaljujući brojnim istraživanjima koje u bazama podataka prelaze brojku od 69.000 kliničkih studija, došlo je do novih spoznaja o indikacijama za suplementaciju vitamina D,  pa ih u skladu s time ljekarnik treba poznavati da bi pravilno savjetovao pacijenta.

Danas je uporaba vitamina D znatno šira te osim već navedenih, obuhvaća i ove indikacije:

 • oboljenja gastroenterološkog sustava
 • neurološka oboljenja
 • šećernu bolest
 • pretilost
 • nekoliko vrsta karcinoma - karcinom dojke, prostate i debelog crijeva
 • koronarnu bolest srca
 • dermatološka oboljenja
 • imunološki sustav – respiratorne infekcije
 • reproduktivni sustav
 • autoimunološke bolesti štitnjače

Vrlo su zanimljive studije u kojima se mijalgija izazvana statinima može znatno ublažiti suplementacijom vitaminom D, pa će s obzirom na široko propisivanje te skupine lijekova, u budućnosti sigurno naći svoje mjesto u preporuci ljekarnika.

Nadalje, vezano uz reproduktivni sustav, ljekarne u zadnjih godinu dana imaju sve češće upite pacijentica koje liječe neplodnost te sudjeluju u IVF postupcima za suplementaciju vitamina D u višim dozama koje im preporučuju ginekolozi, upravo na temelju kliničkih studija vezanim uz tu indikaciju.

Ljekarnik, također, uz sve već navedeno treba biti upoznat i s čimbenicima rizika za manjak vitamina D, te u razgovoru s pacijentom vidjeti nije li potrebno preporučiti određivanje koncentracije 25-OH D u krvi. Čimbenike rizika možemo podijeliti u 3 skupine:

 1. Nedovoljno izlaganje sunčevoj svjetlosti
 • tamnija put
 • hospitalizacija ili produljeni boravak u kući
 • odjeća koja jako prekriva tijelo i/ili uporaba krema za zaštitu od sunca sa faktorom 30 ili više
 • život na sjevernoj Zemljinoj polutki (iznad 40° geografske širine)

 

 1. GI učinci
 • manjak unosa vitamina D hranom
 • vegetarijanska prehrana, nejedenje ribe
 • sindrom malapsorpcije, kratko crijevo, celijakija

 

 1. Metabolični učinci
 • lijekovi koji ubrzavaju metabolizam kalcitriola (fenitoin, fenobarbital, kortikosteroidi, rifampicin, HAART terapija)
 • kronična bubrežna bolest
 • disfunkcija jetre
 • pretilost
 • multiple trudnoće u kratkom vremenskom intervalu
 • starija životna dob

Procjenjuje se da više od milijarde ljudi diljem svijeta ima niske koncentracije vitamina D, zbog čega se s pravom govori o pandemiji hipovitaminoze D, pa se razmatraju teške posljedice za javno zdravstvo u bližoj budućnosti.

Uzimajući sve to u obzir, ljekarnik ima važnu ulogu u zdravstvenom sustavu, a pravilnim savjetovanjem pacijenata, naročito u prevenciji, te praćenjem najnovijih smjernica i preporuka, svakom pacijentu treba dati savjet o suplementaciji koja odgovara njegovim potrebama.

Literatura:

http://www.halmed.hr/Lijekovi/Baza-lijekova/colecalciferolum; pristup bazi 01.09.2016.

http://www.halmed.hr/Lijekovi/Baza-lijekova/cholecalciferolum; pristup bazi 01.09.2016.

http://www.halmed.hr/Lijekovi/Baza-lijekova/Rocaltrol-025-mikrograma-meke-kapsule/12695; pristup bazi 01.09.2016.

http://www.halmed.hr/Lijekovi/Baza-lijekova/D-VITAL-25-000-IU-oralna-otopina/10554; pristup bazi 01.09.2016.

http://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/nutrition-and-healthy-eating/expert-answers/vitamin-d-toxicity/faq-20058108; pristup 01.09.2016.

Guideline on the Diagnosis and Management of Vitamin D DeficiencyinAdults, UK 2012

Cardiologia Croatica 2014; 9 (5-6): 263

Smjernice za prevenciju, prepoznavanje i liječenje nedostatka vitamina D u odraslih Liječnički vjesnik, 2016;138:121–132

Khayznikov M, Hemachrandra K, Pandit R, Kumar A, Wang P, Glueck CJ. Statin Intolerance Because of Myalgia, Myositis, Myopathy, or Myonecrosis Canin Most Cases be Safely Resolved by Vitamin D Supplementation. North American Journal of Medical Sciences. 2015;7(3):86-93. doi:10.4103/1947-2714.153919.

Strategies to Preservethe Use of Statins inPatients With Previous Muscular Adverse Effects Kurt M. Reinhart, J. Andrew Woods; Am J Health Syst Pharm. 2012;69(4):291-300.

Int J EnvironResPublic Health. 2016 Aug 26;13(9). pii: E850.25 Hydroxyvitamin D Deficiencyand Its Relationship to Autoimmune Thyroid Disease in the Elderly. Muscogiuri G1, Mari D2,3, Prolo S4,5, Fatti LM6, Cantone MC7, Garagnani P8,9, Arosio B10,11, DiSomma C12, Vitale G13,14.

Rev Med Chil. 2016 May;144(5):611-6. doi: 10.4067/S0034-98872016000500009. [Hypovitaminosis D in Children with Hashimoto's Thyroiditis] Sönmezgöz E, Ozer S, Yilmaz R, Önder Y, Bütün I, Bilge S.

Am J ClinNutr. 2016 Jul 27. pii: ajcn126359. Serum 25-hydroxyvitamin D concentrations and treatmen toutcomes of womenundergoin gassisted reproduction .Abadia L1, Gaskins AJ2, Chiu YH2, Williams PL3, Keller M4, Wright DL5, Souter I5, Hauser R6, Chavarro JE7; Environment and Reproductive Health Study Team.

J ClinDiagnRes. 2016 May;10(5):BC01-4. doi: 10.7860/JCDR/2016/19407.7771. Epub 2016 May 1.Hypovitaminosis D and Associated Cardiometabolic Riskin Women with PCOS. Mishra S1, Das AK2, Das S3. Hrvatski ljekarnički kompetencijski okvir, Hrvatska ljekarnička komora, 2015.


Donosimo neka od najzanimljivijih pitanja i odgovora sa stručnog skupa „inPharma vitamin D 2016“

 

P: Koja je preporučena doza vitamina D kod psorijaze?

O: Sistemska primjena vitamina D u liječenju psorijaze ne nalazi se u službenim smjernicama. Savjetuje se odrediti razinu vitamina D u serumu, a zatim supstituciju provesti ovisno o koncentraciji u serumu. Lokalna primjena analoga vitamina D, samostalno ili u kombinaciji s drugim oblicima liječenja kao što je lokalna kortikosteroidna terapija, prva je linija liječenja blage do umjerene psorijaze. Lokalna primjena analoga vitamina D pokazala je i zadovoljavajući učinak u liječenju psorijaze nokta dječje dobi. Dr.sc. Nives Pustišek, dr.med.


P: Na koji način, odnosno u kojem obliku i u kojoj se dozi vitamin D primjenjuje lokalno?

O: Lokalno se analozi vitamina D primjenjuju u obliku masti, krema ili losiona, ovisno o dijelu tijela na koji se nanose. Za vlasište su pogodni u obliku losiona, a za lokalizirane suhe areale u obliku masti. Obično se nanose dva puta na dan u tankom sloju na zahvaćeno područje. Često kod primjene izazivaju osjećaj lokalne iritacije, te je potrebno neko vrijeme da se koža navikne. Dozvoljena je lokalna primjena analoga vitamina D u kombinaciji s izlaganjem suncu. Oprez je potreban kod primjene analoga na veću povrišinu tijela, naročito u dječjoj dobi. Ne mazati ih na više od 30% tjelesne površine, a maks. tjedna doza, za npr. calcipotrien je 100 grama, calcitiol 200 grama i sl. Detaljne upute o primjeni potrebno je dobiti od dermatologa. Dr.sc. Nives Pustišek, dr.med.


P: Ima li spoznaja o utjecaju vitamina D na pojavu, razvoj i terapiju akni?

O: Sve je više istraživanja o utjecaju vitamina D u razvoju akni. Njegov protuupalni, tj. antimokrobni učinak, sve se više spominje u vezi s regulacijom kožnog mikrobioma. Istraživanja još nisu dala konačne rezultate. Sistemna primjena ima smisla samo ako se utvrdi niža razina vitamina D u serumu. Određivanje razine vitamina D nema smisla kod osoba s aknama koja nisu u rizičnoj skupini. Lokalno se analozi vitamina D ne primjenjuju u liječenju akni. Dr.sc. Nives Pustišek, dr.med.


P: Koji je vaš savjet za izlaganje suncu osoba s rozaceom s obzirom na važnost vitamina D?

O: Rozacea je upalna bolest kože lica, kompleksne etiopatogeneze. Sunce se spominje kao mogući okidač za njeno pogoršanje. Ako osoba izbjegava izlaganje suncu, u riziku je da razvije manjak vitamina D i zato bi u tom slučaju preporučila odrediti razinu vitamina D. Dr.sc. Nives Pustišek, dr.med.


P: Treba li djetetu rođenom u proljeće nadomještati vitamin D u dojenaštvu, tijekom proljeća i ljeta?

O: Za djecu mlađu od 6 mjeseci, tj. godinu dana, ne preporuča se izravno izlaganje suncu bez odgovarajuće zaštite. Upravo je zato neobično važno nadomjestiti vitamin D tijekom dojenačkog razdoblja. Dr.sc. Nives Pustišek, dr.med.


P: BMI veći od 25 je pokazatelj pretilosti, što ne znači povećanu količinu masnog tkiva. Što je kod sportaša koji imaju BMI oko 25, a količina potkožnog masnog tkiva je normalna?

O: BMI veći od 25kg/m2 nije pokazatelj pretilosti, nego prekomjerne tjelesne mase, a veći od 30 kg/m2 je pokazatelj pretilosti. BMI je surogat i nije najbolji pokazatelj raspodjele masnoga i nemasnoga tkiva, a pogotovo nije dobar pokazatelj kod sportaša. Bilo bi bolje učiniti barem bioimpendancijsko mjerenje koje bi u takvim situacijama bilo preciznije u određivanju količine masnog i nemasnoga tkiva. Dr.sc. Martina Matovinović, dr.med.


P: Ako je šansa za predoziranja tako mala, zašto onda u svim uputama tako strogo piše da se ne smije prekoračiti?

O:  Nije jasno odakle i otkada potječu ti navodi. Podaci iz postojeće literature pokazuju da je intoksikacija vitaminom D bila zabilježena kod odraslih koji su uzimali više od 60.000 I.J. kolekalciferola na dan. Nedavna istraživanja pokazuju da se toksičnost vitamina D razvila (u vidu hiperkalcemije i hiperkalciurije) pri vrijednosti 25-OH D koja je bila viša od 375 nmol/L ili 150 ng/mL. Akutno predoziranje vitaminom D opaženo je pri dozama od 600.000 I.J./dan i 1,680.000 I.J./dan tijekom nekoliko dana do nekoliko mjeseci. Istovremeno se sigurnom pokazala doza od 10.000 I.J. vitamina D na dan. Dr.sc. Martina Matovinović, dr.med.


P: Zašto tamnoputi ljudi mogu imati nedostatak vitamina D?

Tamnopute osobe imaju više melanina u koži, a njegova količina određuje koliko se vitamina D može sintetizirati u koži. Melanin štiti kožu od oštećenja izazvanih izlaganjem UV-B zrakama tako što koči njihovo prodiranje u kožu. Budući da je pristup UV-B zrakama ograničen, u koži se proizvodi manje vitamina D. Stoga se tamnopute osobe trebaju izlagati sunčevom zračenju duže nego osobe svijetle puti da bi sintetizirale jednaku količinu vitamina D. Doc.dr.sc. Darija Vranešić Bender


P: Koliki je preporučeni unos vitamina D kod multiple skleroze i postoje li dokazi da unos tog vitamina usporava napredovanje bolesti?

O: Mjerenja koncentracije 25-OH D u krvnoj plazmi pokazala su da osobe s MS imaju niže prosječne vrijednosti u odnosu na kontrole što ih čini sklonijima razvoju osteoporoze i prijelomima kostiju. Smanjena razina cirkulirajućeg 25-OH D također je povezana s ranijim prelaskom oboljelih iz faze relapsa i remisije u fazu sekundarne progresije. Iako se ne može sa sigurnošću tvrditi da primjena vitamina D u toj skupini bolesnika usporava napredovanje bolesti, u pravilu se kod oboljelih preporučuje njegova primjena, jer postoji nekoliko studija koje su to pokazale. Klinička praksa Referentnog centra Ministarstva zdravlja RH za demijelinizacijske bolesti, sastoji se u primjeni 3.000 I.J. kod oboljelih od multiple skleroze, uz redovito praćenje potrebnih laboratorijskih parametara. Doc.dr.sc. Darija Vranešić Bender


P: Preporučujete li da starije osobe koje žive same u kućanstvu, preventivno uzimaju vitamin D, ili je bolje da obave sve kontrolne preglede? 

O: Ljekarnici mogu sa sigurnošću preporučiti starijim osobama uzimanje vitamina D. Svakako je prije preporuke potrebno razgovarati s pacijentom te saznati koju terapiju koristi, da bi se izbjegle moguće nuspojave.  Katarina Fehir Šola, mag.pharm., mag.univ.spec.

 

 


 


Email facebook twitter LinkedIn gbuzz
Banner