Kurkuma - prirodni lijek mnogostrukog djelovanja

Email facebook twitter LinkedIn gbuzz

Znanstvenici su, na temelju detaljnih istraživanja i provedenih studija, utvrdili da je za farmakološku aktivnost kurkume najodgovorniji  kurkumin, te je potvrđenao da je upravo on bitan za ostvarivanje učinka protuupalnog i antioksidativnog djelovanja

 
Kurkuma - prirodni lijek mnogostrukog djelovanja

 

 Zanimanje suvremenog svijeta za ljekovito djelovanje kurkume proizašlo je iz evidentiranih iskustava ajurvedske, kineske i tibetanske medicine čiji se lijekovi i postupci sve više istražuju i uvode u postupke liječenja i olakšavanja simptoma raznih bolesti suvremene civilizacije. Dojmljiva širina primjene kurkume plod je njezinog specifičnog sastava i biološke aktivnosti sastavnica koje mogu ulaziti u interakcije s različitim molekulama živog organizma. Farmakološki učinci koje pri tome mogu ostvariti, otvorili su joj put fitoterapijskog pripravka koji se koristi kao pomoć u liječenju raznih bolesti, uključujući upalne bolesti crijeva, povišenu temperaturu, kataraktu, rane, žučne kamence, alergije, pankreatitis, čir želuca, sindrom stečene imunodeficijencije,  psorijazu, sklerodermu, hipotireoidizam, cistične fibroze, infarkt miokarda, osteoporozu, plućne bolesti, aterosklerozu, malariju, artritis, lišmanijazu, dijabetes tipa 2, multiplu sklerozu, epilepsiju, Parkinsonovu bolest i karcinom.

 Unatoč neospornom mnogostrukom učinku kurkume na zdravlje i njegovim laboratorijskim potvrdama, ozbiljna primjena pripravaka na osnovi kurkume u liječenju dugo nije bila adekvatno prihvaćena zbog slabe apsorpcije i bioraspoloživosti njezinih farmakološki aktivnih sastavnica. Suvremena znanost prihvatila je izazov rješavanja tih prepreka i uz pomoć znanja i suvremene tehnologije pronašla različite modele za ostvarivanje bolje apsorpcije dragocjenih supstancija iz kurkume.

 Kao biljna droga koristi se podanak kurkume, Curcuma longae L. (Curcuma longae rhizoma). Ta trajnica potječe iz vlažnih tropskih područja južne Azije, a uzgaja se u Indiji, Kini, Indoneziji i ostalim tropskim zemljama te pripada porodici đumbirovki (Zingiberaceae). Podanak kurkume je kvrgavog oblika a iz njega izbijaju ogranci s krupnim, iznutra žuto-narančastim gomoljima. Droga se sastoji od prstastih, nakon branja poparenih i osušenih podanaka koji se nakon sušenja melju. Dobiveni svijetložuti prah je blagog, svježe paprenog mirisa i gorkasto-palećeg okusa, a koristi se kao lijek, začin i prirodno bojilo (E 100).

 

Farmakološka aktivnost

 Farmakološka aktivnost neke biljke uglavnom je rezultat sinergističkog djelovanja svih njezinih sastavnica. Pri tome neke među njima ipak, imaju dominantnu ulogu. Kod kurkume su to eterična ulja i skupina žuto obojenih kurkuminoida. Ostatak njezinog sastava čine šećeri (glukoza, fruktoza i arabinoza) proteini, masna ulja, vitamini (posebno C vitamin) minerali (posebno kalij) smole i druge supstancije zastupljene s niskim udjelima.

 Eterično ulje kurkume je narančasto-žute boje, a može ga biti 0,3-7%. Dobiva se iz podanka postupkom destilacije vodenom parom. U sastavu dominiraju seskviterpenski spojevi, među kojima su glavni ketoni turmeron i ar-turmeron, a sa značajnijim udjelima sudjeluju zingiberen i alfa- i gama-atlanton.

 Glavni predstavnik kurkuminoida je žuto obojeni polifenol (diaril-heptanoid) - kurkumin koji se pojavljuje sa svoja dva demetoksi derivata.

 Tradicionalna uporaba kurkume s istoka proširila se i na zapadni dio svijeta. Narodna medicina je i sada koristi protiv bolova različitog porijekla, dok je suvremena fitoterapija preuzela kao dragocjeni sastojak ljekovitih pripravaka koji se preporučuju za liječenje i olakšavanje simptoma sve većeg broja stanja i bolesti.

 

Istraživanja

 In vitro in vivo ispitivanja provedena posljednjih desetljeća s ekstraktom kurkume, izoliranim kurkuminoidima i eteričnim uljem, potvrdila su neke od spominjanih učinaka te biljke na zdravlje ljudi. Znanstvenici su, na temelju detaljnih istraživanja i provedenih studija, objasnili mehanizme interakcije njezinih spojeva s organima i tkivima ljudskog organizma. Pritom je utvrđeno da je biološki najaktivniji kurkumin koji je stoga i najodgovorniji za farmakološku aktivnost kurkume. Potvrđeno je tako i da je upravo on bitan za ostvarivanje učinaka kurkume ključnih za liječenje najvećeg broja bolesti, a to su protuupalno i antioksidativno djelovanje. Vjeruje se da se protuupalno djelovanje kurkumina temelji na njegovu utjecaju na aktivnost nekoliko enzima od kojih su najvažniji ciklooksigenaza-2, lipooksigenaza i  inducibilna sintetaza dušikovog oksida.

 Rezultati ispitivanja provođenih na štakorima u svrhu utvrđivanja djelovanja pojedinih skupina spojeva izoliranih iz kurkume, pokazali su da protuupalni učinak i antiartritičnu aktivnost, osim kurkumina, ostvaruje i frakcija eteričnog ulja s točkom vrelišta 80-110oC,  dok ekstrakt kurkume koji ne sadrži eterično ulje ima pozitivne rezultate kod reumatoidnog artritisa. Izolirani kurkumin pokazao je u tim pokusima i druga svojstva, među kojima i antiedemski učinak.

 Dokazano antioksidativno djelovanje kurkume posljedica je velikog kapaciteta njezinih sastavnica, prvenstveno kurkumina, za vezivanje slobodnih radikala i inhibiciju lipidne peroksidacije. Pretpostavlja se da su upravo ta svojstva razlog zbog kojega se kurkuma često ubraja u hepatoprotektivne, kardioprotektivne i antigenotoksične supstancije.

 Učinkovitost kurkume u kontroli razine šećera kod dijabetesa tipa 2 i ublažavanju većeg broja nuspojava povišenog šećera u krvi, također se najvećim dijelom pripisuje kurkuminu. Smatra se da on može povoljno utjecati na većinu glavnih aspekata dijabetesa, uključujući otpornost na inzulin, hiperglikemiju te apoptozu i nekrozu stanica. Osim toga, uočeno je da kurkumin pomaže u sprječavanju štetnih komplikacija dijabetesa te da potiče razgradnju kolesterola čime utječe na redukciju hiperlipidemije kod oboljelih od te bolesti.

 U radovima je opisana i uloga kurkume i izoliranog kurkumina u liječenju peptičkog ulkusa i zacjeljivanju kože nakon ekscizije rana.

Uspješnost primjene kurkume ovisi prvenstveno o obliku u kojem se ona unosi u organizam. U tu svrhu provedena su ispitivanja s različitim vrstama ekstrakata kurkume koja su pokazala i njihove različite biološke aktivnosti, odnosno različite mogućnosti apsorpcije i bioraspoloživosti aktivnih sastavnica. U pokusima provedenim na psima, koleretično djelovanje pokazao je vodeni ekstrakt, hipotenzivno alkoholni ekstrakt, a najbolji antibakterijski učinak su imali čisti kurkumin i eterično ulje. Antidepresivno djelovanje kurkume povezuje se s vodenim ekstraktom (inhibicija monoamin-oksidaze) i eteričnim uljem.

 Zbog dominantne farmakološke aktivnosti u kurkumi, sve veći broj istraživanja usmjerava se na čisti, izolirani kurkumin, a proizvodi i ekstrakti kurkume stoga se standardiziraju i kontroliraju prema njegovu udjelu.

 Značajan dio farmakoloških aktivnosti (djelotvornost u liječenju raznih vrsta karcinoma, artritisa, psorijaze, depresije ili Alzheimerove bolesti)  koje se na temelju iskustava korisnika pripisuju kurkuminu, za sada nemaju čvrstu znanstvenu potvrdu i još su uvijek u procesu ispitivanja. Pritom se pretpostavlja da je glavni problem uspješne peroralne primjene kurkumina njegova hidrofobnost i nestabilnost u kiselom mediju želuca što za posljedicu ima njegovu nedovoljnu apsorpciju i bioraspoloživost. Uzrok tome vjerojatno je velika brzina njegovog metabolizma u jetri i stijenci crijeva zbog čega, čak i nakon primjene visokih doza nativnog kurkumina, samo vrlo male količine dospiju u krvotok.

 S druge strane, uočena je zanimljiva pojava da se često bolja bioraspoloživost kurkumina zapaža nakon njegova unosa putem hrane za što se vjeruje da je posljedica njegove termičke obrade (kojom mu se povećava bioraspoloživost) ili prisutnosti ulja u hrani koje ona sadrži i u kojem se kurkumin, s obzirom na svoj lipofilni karakter, otapa.

 Intenzivnim ispitivanjima mogućnosti povećanja apsorpcije i bioraspoloživosti kurkumina utvrđeno je da se bolji rezultati mogu postići dodatkom određenih fitokemikalija koje s njim imaju sinergističko djelovanje. To se posebno odnosi na piperin (povećava apsorpciju) i kvercetin, pa ih sve više nalazimo u komercijalnim pripravcima s ekstraktom kurkume ili čistim kurkuminom. Učinci se dodatno mogu poboljšati primjenom novih formulacija kurkumina  i njegovih kombinacija s fitokemikalijama. Pokazalo se tako da oralna primjena kurkumina samog i u sinergiji s fitokemikalijama, unesenog u obliku nanočestica, ima znatno bolje djelovanje i višestruko bolju bioraspoloživost, zbog čega pokazuje i određeni učinak u liječenju nekih karcinoma otpornih na djelovanje većine poznatih lijekova.

 U najnovijim radovima nudi nam se sasvim nova formulacija. Radi se o micelarnom kurkuminu koji, prema rezultatima istraživanja, ostvaruje najbolju, dosad zabilježenu, apsorpciju i bioraspoloživost.

 Unosom micelarnog kurkumina u organizam oponaša se prirodni proces probave u kojem micele nastale djelovanjem žučnih soli omogućavaju apsorpciju lipofilnih tvari u vodenom mediju crijeva. Učinkovita apsorpcija kurkumina u krv ostvaruje se adekvatnom veličinom  biomimetičkih micela, koja može osigurati njihov prolaz između mikrovila crijevnog epitela.

Istraživanja provedena s unosom različitih oblika kurkumina kod osoba različitog spola i životne dobi dokazala su najlošiju apsorpciju i bioraspoloživost nativnog oblika, znatno bolju mikroniziranog, a neusporedivo bolju micelarnog kurkumina.

 

Kurkumin u kozmetici

 Mogućnost primjene kurkume i kurkumina kao točno definiranog sastojka u kozmetici, također se sve više ispituje. U istraživačkim laboratorijima kozmetičke industrije utvrđeno je da kurkuminoidi iz podanka kurkume posjeduju svojstva kao što su zaštita od UV zračenja, antioksidativno, protuupalno, antiseptičko i adstringentno djelovanje, te sposobnost očuvanja vlage u koži. Budući da su upravo to osnovne karakteristike vrlo cijenjenih i traženih pripravaka protiv bora kao i onih s antiaging učinkom, istraživanja su usmjerena prema odabiru najboljeg oblika i načina uvođenja kurkuminoida i u recepture kozmetičkih proizvoda. Pokazalo se da su i u tom slučaju pripravci u koje su primjenom nanotehnologije dodani kurkuminoidni spojevi, nakon primjene ostvarili poboljšanje elasticiteta kože, izglađivanje manjih deformiteta, poboljšanje čvrstoće i zategnutosti kože te smanjenje znakova njezina umora.

Izuzetno velik broj objavljenih rezultata istraživanja, pokusa i kliničkih studija provedenih s različitim oblicima kurkume, njezinih ekstrakata i izoliranih supstancija, posljedica je velike pozornosti koju je ta biljka privukla kod znanstvenika i stručnjaka. Širina dijapazona njezina djelovanja opravdava sve te napore čiji rezultati pridonose kvalitetnijoj i uspješnijoj uporabi kurkume pružajući pri tome nadu za njenu učinkovitu primjenu u liječenju.

 

Literatura:

 Leung, A.Y.; Foster,S.,Consultants,; (2010) Encyclopedia of Common Natural  Ingridients Used in Food; Drugs and Cosmetics, 3rd Edition, A. Wiley - New York, USA, 603-606.

R.S. Ramsewak et al.Cytotoxicity, antioxidantandanti-inflammatory activities ofCurcumins I–III from Curcuma longa, Phytomedicine, 7, 4, 2000, 303–308.

Jai C. Tilak et al. Antioxidant availability of turmeric in relation to its medicinal and culinary uses. Phytother. Res., 18, 798, 2004, 798–804.

Sharma S. et al.Curcumin, the active principle of turmeric (Curcuma longa), ameliorates diabetic nephropathy in rats. Clin.Exp.Pharmacol.Physiol., 33, 10, 2006, 940-945.

Babu PS, SrinivasanK. Hypolipidemic action of curcumin, the active principle of turmeric (Curcuma longa) in streptozotocin induced diabetic rats.Mol.Cell. Biochem.,166, 1-2,: 1997, 169-175.

Kim DC et al. Curcuma longa extract protects against gastric ulcers by blocking H2 histamine receptors, Biol Pharm Bull.,28, 12, 2005, 2220-2224.

Lutomski, B. et al.Effect of an Alcohol Extractan Active Ingredients from Curcuma longa on Bacteria and Fungi. Planta Med, 26, 5,1974, 9-19.

Yu ZF, Kong LD, Chen Y. Antidepressant activity of aqueous extracts of Curcuma longa in mice. J Ethnopharmacol. 83, 1-2,2002, 161-165.

Gupta S.C. et al. Multitargeting by curcumin as revealed by molecular interaction studies, Nat  Prod Rep 28,12,2011,1937–1955.

Anand, P. et al.. Bioavailability of curcumin: problems and promises. Molecular Pharmaceutics, 4, 6,2007, 807–818.

Marczylo, T. H. Comparison of systemic availability of curcumin withth at of curcumin formulated with phosphatidylcholine, Cancer Chemotherapy and Pharmacology, 60, 2, 2007, 171–177.

Schiborr C., Kocher A, Behnam D, Jandasek J, Toelstede S, Frank J. The oral bioavailability of curcumin from micronized powder and liquid micelles is significantly increased in healthy humans and differs between sexes, Mol Nutr Food Res. 2014 Mar;58(3):516-27.

Kocher A, Schiborr C, Behnam D, Frank J, The oral bioavailability of curcuminoids in healthy humans is markedly enhanced by micellar solubilisation but not further improved by simultaneous ingestion of sesamin, ferulic acid, naringenin and xanthohumol, Journal of functional foods 14, 2 0 1 5, 183–191.

Saraf S.et al. Development of novel herbal cosmetic cream with Curcuma longa extract loaded transfersomes for antiwrinkle effect, African journal of pharmacy and pharmacology, 5, 2011, 1054-1062.

 

 

 


Email facebook twitter LinkedIn gbuzz
Banner