Senilna makularna degeneracija (SMD)

Email facebook twitter LinkedIn gbuzz
Autorica članka: prof.dr.sc. Katia Novak Lauš, dr.med., Klinika za očne bolesti KBC „Sestre milosrdnice“

Liječenje suhog tipa SMD-a zasniva se na primjeni kombinacije vitamina i minerala, koja je primjenjena u studiji pokazala da smanjuje rizik progresije suhog oblika SMD-a prema vlažnom obliku

Senilna makularna degeneracija (SMD)

 

 

Senilna makularna degeneracija (SMD) vodeći je uzrok gubitka centralne vidne oštrine u populaciji starijoj od 55 godina. Javlja se u dva klinička oblika: suhi i vlažni oblik.

Suhi oblik ili „rani” stupanj češći je oblik SMD-a, a klinički ga karakterizira prisutnost žućkastih depozita (druza) koje se javljaju najčešće u području makule (žute pjege) i stražnjeg pola. Vlažni oblik senilne makularne degeneracije ili „kasni” stupanj SMD-a je mnogo ozbiljnije stanje. Ukoliko se ne liječi, vlažna senilna makularna degeneracija može dovesti do dramatičnog pada vidne oštrine unutar godine dana.

Prema literaturi, kod 10-20% pacijenata koji imaju suhi oblik SMD-a, ona progredira u vlažni oblik, pri čemu 40% pacijenata razvije vlažni oblik na oba oka.

Prema novijim istraživanjima, procjena oboljelih od bilo kojeg oblika SMD-a iznosi 6,5%, a za kasni oblik 0,8%. Prema dobnim skupinama, incidencija SMD-a se mijenja od 0,2-5,7% (u dobnoj skupini od 50-65 g. iznosi 0,2%, a u skupini preko 75 g. je 5,7%). Postoji i razlika prema spolu. Naime, žene imaju veći postotak obolijevanja u usporedbi s muškarcima (0,3-6,6% žene, a 0,2-4,3% muškarci).

Čimbenici rizika za nastanak SMD:

 1. Starija životna dob - starenjem organizma nastaju promjene u krvnim žilama koje dovode do smanjene opskrbe kisikom područja makule i promjene u strukturi makularnog područja koje dovodi do stvaranja druziformnih formacija
 2. Žene obolijevaju u većem postotku u usporedbi s muškarcima (0,3-6,6% žene, 0,2-4,3% muškarci)
 3. Genetska predispozicija
 4. Štetni okolišni čimbenici
 5. Pušenje povećava rizik od pojave SMD
 6. Premalo voća i povrća u prehrani
 7. Pretilost povećava rizik bržeg napredovanja bolesti
 8. Povišena razina kolesterola u krvi.

Etiopatogeneza

Makula je izrazito metabolički aktivna i zahtjeva bogatu opskrbu krvlju što je omogućeno putem krvnih žila mrežnice i žilnice. Posebno je važna uloga retinalnog pigmentnog epitela (RPE) koji vrši izmjenu tvari između žilnice i mrežnice.

Iz dostupne literature koja se bavi istraživanjem bolesnika sa SMD-om, zna se da je to multifaktorijalna bolest, u kojoj su glavni čimbenici promjene u strukturi i metabolizmu RPE-a, uzrokovani starenjem organizma, genetskom predispozicijom za razvoj bolesti i utjecajem okolišnih štetnih čimbenika. Sve te promjene počinju već oko četvrtog desetljeća života i izraženije su s višom životnom dobi, a rezultat su promijenjene metaboličke aktivnosti stanica RPE-a.

Klinička slika

Klinička slika SMD-a ovisi o obliku makularne degeneracije i o obimu zahvaćene mrežnice.

Degenerativne promjene javljaju se u makularnom području i stražnjem polu. Bolesnici imaju poremećaje centralnog vida koji se očituju iskrivljenjem slike, poremećajem u vizualizaciji boja, reduciranom vidnom oštrinom na daljinu te smetnjama kod čitanja i rada na blizinu (otežana, smanjena ili potpuno onemogućena mogućnost čitanja). Subjektivne smetnje kod vlažnog oblika SMD-a nastupaju dosta naglo i u nekoliko mjeseci mogu dovesti do trajnog oštećenja centralnog vida, a time i do poremećaja u kvaliteti vida. Bolesnici sa suhim oblikom senilne makularne degeneracije nemaju izražene smetnje čitanja kao ni reduciranu vidnu oštrinu, sve dok promjene nisu opsežnije, ili ne progrediraju prema vlažnom obliku bolesti.

Rana dijagnoza bolesnika sa SMD-om je od ključnog značenja za bolji ishod vidne oštrine.

Liječenje SMD-a

Liječenje SMD-a je prvenstveno usmjereno na vlažni oblik senilne makularne degeneracije s obzirom da suhi oblik nema adekvatnu uzročnu terapiju, ali ni izražene subjektivne smetnje vida uz verificiranu kliničku sliku. Liječenje suhog tipa zasniva se na primjeni kombinacije vitamina i minerala, koje su primjenjivane u studijama, a pokazale su da imaju efekta kod razvijenijih stupnjeva suhog oblika SMD-a, i to tako da smanjuju rizik progresije prema vlažnom obliku SMD-a.

Jedna takva studija je AREDS (Age-Related Eye Disease Study) studija u kojoj je kombinacija C i E vitamina, beta-karotena i cinka pokazala smanjenje rizika za razvoj uznapredovale SMD za 25% u periodu od 5 godina. Nova AREDS formula, umjesto beta-karotena sadrži lutein i zeaksantin te omega–3 masne kiseline. Prehrana bogata tim kiselinama, poglavito DHA (dokosaheksaenoična kiselina) pokazala je protektivan učinak kod pacijenata sa SMD.

Kombinacija luteina, zeaksantina i omega-3 masnih kiselina (DHA i EPA- eikozapentaenska kiselina u omjeru 3:1) je, pak, u LUTEGA studiji pokazala  zaštitan učinak na makulu. Za liječenje vlažnog oblika SMD-a na raspolaganju je široki raspon farmakoloških pripravaka i postupaka s primjenom lasera.

Svi postupci i sredstva koji se koriste u liječenju usmjereni su prvenstveno zaustavljanju ili odgađanju progresije bolesti prema završnom atrofično-cikatricijalnom stadiju bolesti, koji za posljedicu ima trajno reduciranu vidnu oštrinu.

Literatura:

 1. Klein R, Klein BEK, Jensen SC, Meuer S. The Five-year Incidence and Progression of Age-related Maculopathy: The Beaver Dam Eye Study. Ophthalmology 1997;104:7-21.
 2. The Age - related Eye Disease Study Research Group. The Age –related Eye Disease Study System for Classifying Age –related Macular Degeneration from Stereoscopic Color Fundus Photographs: The Age –related Eye Disease Study Report Number 6. Am J Ophthalmol 2001;132:668-681.
 3. Goldberg J, Flowerdew G, Smith E et al. Factors associated with age- related macular degeneration. Am J Epidemiol 1988;128:700-710.
 4. Ferris FL, Wilkinson CP, Bird A, Chakravarthy U, Chew E, Csaky K. Clinical Classification of Age-related Macular Degeneration. Ophthalmology 2013;120:844-51.
 5. Topouzis F, Coleman AL, Harris A, Anastasopoulos E, Yu F, Koskosas A et al. Prevalence of age-related macular degeneration in Greece: the Thessaloniki Eye Study. Am J Ophthalmol. 2006;142(6):1076-9.
 6. Mitchell P, Wang JJ, Foran S, Smith W. Five-year incidence of age-related maculopathy lesions: the Blue Mountains Eye Study. Ophthalmology 2002;109(6):1092-97.
 7. Curcio CA, Johnson M, Huang JD et al. Aging, age-related macular degeneration, and the Response-to-Retention of apolipoprotein B-containing lipoproteins. Prog Retin Eye Res. 2009;28:393–422.
 8. Chew EY, Lindblad AS, Clemons T. Summary Resluts and Recommendations From the Age-Related Eye Disease Study. Arch Ophthalmol 2009;127;1678-680.
 9. Chiu C-J, Klein R, Milton RC, Gensler G, Taylor A. Does eating particular diets alter the risk of age related macular degeneration in users of the Age-Related Eye Disease Study supplements. Br J Ophthalmol 2009;93:1241-46.
 10.  Bacerra EM, Morescalchi F, Gandolfo F, Danzl P, Nascimbeni G, Arcidiacono B. Clinical evidence of intravitreal triamcinolone acetonide in management of age related macular degeneration. Curr Drug Targets 2011;12:149-72.
 11.  Nussenblatt RB, Byrnes G, Sen HN, Yeh S, Faia L, Meyerle C et al. A randomized pilot study of systemic immunosupression in the treatment of age- related macular degeneration with choroidal neovascularization. Retina 2010;30:1579-87.
 12.  Long-Term Effects of Vitamins C and E,b-Carotene, and Zinc on Age-related Macular Degeneration AREDS Report No. 35, http://dx.doi.org/10.1016/j.ophtha.2013.01.021
 13.  Lutein_Zeaxanthin and Omega-3 FattyAcids for Age-Related Macular Degeneration The Age-Related Eye Disease Study 2 (AREDS2) Randomized Clinical Trial JAMA. 2013;309(19):doi:10.1001/jama.2013.4997

    14.  Long term effects of lutein, zeaxanthin and omega-3-LCPUFAs supplementation on optical density of macular pigment in AMD patients: the LUTEGA study Jens Dawczynski et al., Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol DOI 10.1007/s00417-013-2376-6

 

 

 

 


Email facebook twitter LinkedIn gbuzz
Banner